Sandra sprider städkunskap


2017-11-07

På Höglandet har Sandra Kyhlberg utbildat drygt 40 lokalvårdare. Konceptet kommer sig av en öppen dialog mellan Kommunal och arbetsgivaren. - Jag tyckte att det var på tiden att även lokalvårdarna skulle få chans till kompentensutveckling, berättar Birgitta Svensson, ordförande i sektion Region Höglandet, Kommunal avdelning Sydväst.

Sandra Kyhlberg tillsammans med deltagaren Denice Lundin och hälsocoachen Annica Eriksson
Sandra Kyhlberg (i mitten) tillsammans med deltagaren Denice Lundin (t v) och hälsocoachen Annica Johansson (t h). - Jag hoppas kunna få fortsätta att sprida städkunskap, säger Sandra.
Foto: Sofia Tollbo

Det var för drygt 6 år sedan som Birgitta Svensson först lyfte frågan. Sedan dess har två medarbetare utbildats till diplomerade handledare enligt SRY. Servicebranschens yrkesnämnd diplomerar handledare vars roll är att hålla yrkesskickligheten på hög nivå inom bland annat städservice. En av handledarna som utbildades är Sandra Kyhlberg som i dag arbetar med att fortbilda sina kollegor inom städ.

- I samband med att jag skadade handen fick jag frågan om jag ville hålla i utbildningar, vilket var en chans jag inte ville missa, berättar Sandra som har utbildat drygt 40 lokalvårdare på Höglandet.

Utbildningen täcker in många viktiga områden

Utbildningen pågår under en vecka och målet är att öka kunskapen för personal inom städservice. Utbildningen omfattar såväl teoretiska som praktiska moment. Den teoretiska delens mest omfattande avsnitt rör städningens grunder.

- I detta avsnitt gör vi en djupdykning i städningens alla moment för att ta kål på myten om att alla kan städa. Det är inte och ska inte vara så enkelt, vi bär ett stort ansvar att städa på rätt sätt, förklarar Sandra som menar att många deltagare har god kunskap men uppskattar att få den uppdaterad.

Andra ämnen som utbildningen avhandlar är arbetsmiljö, ergonomi och miljömedvetenhet. Här får deltagarna kunskap om den fysiska och psykosociala omgivningen samt städningens miljöpåverkan. Ämnena organisation, ekonomi, service och kvalitet syftar till att öka kunskapen om de bakomliggande faktorerna till en fungerande arbetssituation. 

Med validerad kunskap ökar yrkesstatusen

Alla lokalvårdare under 60 år som arbetar inom städ har erbjudits möjligheten att gå utbildningen som Sandra ansvarar för. Många har varit skeptiska innan de påbörjat studierna men under tiden har tongångarna ändrats.

- Det finns de som arbetat inom städ i många år och därför varit skeptiska till vad en utbildning kan ge dem mer än den omfattande yrkeserfarenheten de har, berättar Sandra.
Men under utbildningens gång har många deltagare insett vikten av att få sin kunskap validerad.

- Man har insett att validerad kunskap ökar statusen för vår yrkesroll och det har alla varit positiva till.

- Man har insett att validerad kunskap ökar statusen för vår yrkesroll och det har alla varit positiva till.Utbildningen innehåller många diskussioner vilket också lett till att deltagarna lärt av varandra och skapat nya kontakter, förklarar Sandra.

Den fysiska aspekten är viktig

I utbildningen finns ett avsnitt som rör ergonomi. Det är hälsocoachen Annica Eriksson som djupdyker i ämnet och därmed den fysiska aspekten av yrket som lokalvårdare.

- Det är viktigt med återhämtning och vila i er roll, det är avgörande för uthålligheten, förklarar Annica och deltagaren Denice Lundin instämmer.

Sandra vill fortsätta sprida städkunskap

På Höglandet är det en öppen diskussion mellan arbetsgivaren och Kommunal som resulterat i kompetensutvecklingen för lokalvårdare. Ett lyckat koncept tycker Sandra som är stolt över sin roll som utbildare.

- Det är en riktig boost för självförtroendet, såväl yrkesmässigt som personligen, berättar Sandra. Det är viktigt att även lokavårdare får chans att öka sin yrkesrolls status.

Sandra anser att valideringen av lokalvårdarnas kunskap är en självklar utveckling. Hon menar att det är självklart eftersom vi validerar så många andra yrkesgrupper. Sandra bär genom sin erfarenhet av städyrket med sig mycket in i rollen som utbildare. Att hon dessutom arbetar extra på Höglandssjukhuset gör att hon har en god kontakt med yrket.

- Jag är så glad att jag fått den här chansen och att vi hittat ett lyckat koncept.

- Jag är så glad att jag fått den här chansen och att vi hittat ett lyckat koncept. Det är med stolthet jag utbildar och hoppas kunna sprida den stoltheten till mina kollegor, vi har trots allt ett livsviktigt jobb, förklarar en glad Sandra som även har i uppgift att administrera prov och provresultat.

- Det är mycket jobb, men glädjen i att efter utbildningens slut dela ut diplom till stolta kollegor väger tungt, berättar Sandra som nu hoppas kunna fortsätta sprida städkunskap genom fler utbildningar.

Dela sidan