Sammanställning av rapporter om otrygga anställningar


2016-11-21

Kommunal arbetar för att avskaffa den tidsbegränsade anställningsformen allmän visstid. Tim- och behovsanställningar ökar särskilt mycket i kvinnodominerade arbetaryrken.

I stället för att få en tillsvidareanställning använder arbetsgivarna olika former av tidsbegränsade anställningar. Därmed har arbetsgivarna tillgänglig arbetskraft som det enkelt går att göra sig av med.  Visstidsanställningar skapar otrygga arbetsplatser och de tidsbegränsat anställda har betydligt lägre lön än dem som är tillsvidareanställda.

Allmän visstid är en anställningsform som kryper allt högre upp i åldrarna. Medelåldern för tidsbegränsat anställda arbetare inom kommun och landsting var 37 år 2014. 

Allmän visstid infördes 2007 och blir alltmer vanlig på arbetsmarknaden. 38 procent av barnskötarna och 61 procent av vårdbiträdena var tidsbegränsat anställda år 2015. För undersköterskor, personliga assistenter och vårdbiträden sammanslaget var 25 procent tidsbegränsat anställda år 2015.

Kommunal belyser detta i flera rapporter som ger medlemmar och förtroendevalda argument för att stå upp för arbetstagarnas rättigheter i dessa frågor.

Dela sidan