Så vill Kommunal minska stressen i förskolan


Idag släpper Kommunal rapporten ”Tid för lärande och omsorg - Så vill Kommunal minska stressen i förskolan”. Rapporten bygger på Kommunals stora medlemsundersökning 2017 som visar att förskolans arbetsmiljö har försämrats.

Barnskötare och barn på Thors förskola i Solna
Foto: Fredrik Sandin Carlson

39 procent av de tillsvidareanställda barnskötarna anser att arbetet är psykiskt ansträngande dagligen, en ökning med 15 procent sedan år 2012.

I grund och botten är svensk förskola fantastisk. Men ska den fortsätta vara det måste barnskötarnas svar i Kommunals medlemsundersökning tas på största allvar. Det handlar om investeringar i ökad bemanning, att barngruppernas storlek ska följa Skolverkets riktlinjer och fler ska få tillsvidareanställningar.

Tobias Baudin

Den svenska förskolan är fantastisk. Med fokus på omsorg, lek och lärande skapar personalen trygghet för både barn och föräldrar. De gör det möjligt för barnen att utvecklas tillsammans med sina kompisar och för föräldrar att gå till jobbet och veta att barnet har det bra. Därför är det oroande när resultaten från Kommunals medlemsundersökning visar att förskolans arbetsmiljö har försämrats.

Barnskötarna pekar ut tre huvudskäl till den stressiga arbetsmiljön:

  • Underbemanning, var tredje barnskötare anser att bemanningen är otillräcklig varje dag.
  • Stora barngrupper, sex av tio förskoleavdelningar överskrider Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek.
  • För låg andel tillsvidareanställda. Den höga andelen visstidsanställda leder till onödig personalomsättning, vilket minskar tryggheten för barnen och ökar belastningen på ordinarie personal.

Kommunals förslag för att minska stressen i förskolan

  • Bemanningen ska vara tillräcklig utifrån barngruppens storlek och sammansättning, samt med hänsyn till arbetsmiljön och lokalerna.
  • Barngruppernas storlek i förskolan ska följa Skolverkets riktlinjer på 6-12 barn per barngrupp för barn mellan 1 och 3 år och 9-15 barn per barngrupp förbarn mellan 4 och 5 år. 
  • För att minska arbetsbelastningen i förskolan behöver andelen tillsvidareanställda öka. 

I förlängningen är dessa förslag nödvändiga investeringar för att behålla de utbildade barnskötarna och få fler att vilja satsa på att bli barnskötare.

Rapporten ”Tid för lärande och omsorg - Så vill Kommunal minska stressen i förskolan” bygger på Kommunals stora medlemundersökning 2017, med telefonintervjuer som genomförts med 3352 barnskötare under 65 år som alla är medlemmar i Kommunal. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar