Rusta för att minska smittspridning på skolor och förskolor i höst


2020-07-08

Om regeringen går med på Kommunals krav kan vi minska risken för smittspridning av coronaviruset på förskolor och skolor. Då skapar vi en tryggare plats för personalen och för barnen de finns till för. Både när höstterminen drar igång och på längre sikt.

Barnskor utspridda på golv.
Foto: Emilia Bergmark Jimenez.

Personalen som arbetar i förskola och skola är samhällsviktiga yrkesgrupper som träffar många människor på väg till och i jobbet varje dag. När covid-fallen peakade under april genomförde Kommunal en undersökning bland medlemmarna som visade att 68,5 procent i förskolan och 61 procent i skolan kände oro för att smittas i jobbet.

Avskaffa karensavdraget permanent

I april slopade regeringen tillfälligt karensavdraget och ersatte det med en schablonersättning på 804 kronor per dag fram till den 30 september 2020. Detta var ett bra första steg, men för de allra flesta motsvarar inte ersättningen nivån på inkomstbortfallet. Att se över tidsperioden för ersättning för karensavdraget är ett första steg. Att avskaffa det helt är en mer effektiv åtgärd.

Snålt tilltagen ersättning för riskgrupper

Regeringen har tagit fram ett förslag om ersättning till de som tillhör en eller flera riskgrupper och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Enligt förslaget ska dessa arbetstagare kunna söka tillfällig ersättning under perioden 1 juli – 30 september. Regeringen föreslår också här ett schablonbelopp på 804 kr före skatt per dag.

Ersättning för arbetstagare i riskgrupp är välkommen, men förslaget är snålt tilltaget och tidsplanen för kortsiktig. I först hand ska arbetsgivare - om det möjligt - omplacera arbetstagare som tillhör en riskgrupp, inte straffa riskgrupper ekonomiskt. 

Satsa på trygga anställningar

Det utbredda missbruket av otrygga anställningar är ytterligare ett problem som förstärker sjuknärvaron. Drygt 35 procent av barnskötarna som arbetar i förskolan har en tidsbegränsad anställning.

Sammanfattning av Kommunals krav

Att verksamheterna håller öppet i Sverige är bra, men möjlighet att stanna hemma vid sjukdom måste säkerställas på kort och lång sikt. Därför kräver Kommunal:

  • Avskaffa karensavdraget helt och hållet.
  • Höj schablonbeloppet för ersättningen till riskgrupper och se över tidsgränsen.
  • Anställningarna ska vara tillsvidareanställningar och arbetsorganisationen ska möjliggöra heltidsarbete som norm.
  • Inför vikariepooler i kommun, regioner och större företag, där personalen är tillsvidareanställd på heltid med kapacitet att täcka upp motsvarande korttidsbehov i kommunens eller regionens verksamheter.

Läs mer i bloggen Kommunals utredare

Dela sidan