Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Du som jobbar inom privat personlig assistans - här är teamet som hjälper dig

Team Privat personlig assistans, sektion Gullmarsplan
Team Privat personlig assistans har sitt veckomöte på sektion Gullmarsplan.
Foto: Lotta Ljungberg/Kommunal
Team Privat personlig assistans, sektion Gullmarsplan
Team Privat personlig assistans har sitt veckomöte på sektion Gullmarsplan.
Foto: Lotta Ljungberg/Kommunal
Team Privat personlig assistans, sektion Gullmarsplan
Team Privat personlig assistans har sitt veckomöte på sektion Gullmarsplan.
Foto: Lotta Ljungberg/Kommunal
2018-10-30
Ett fritt arbete där du hjälper en annan människa i vardagen men också stort ansvar, tuffa arbetsvillkor, låg status och dåligt betalt. Så är det att arbeta som personlig assistent. Kommunal Stockholms län har drygt 2500 medlemmar inom privat personlig assistans. De får hjälp av sju personer i det regionala fackliga teamet för branschen.

Nästan varje onsdag efter lunch samlas teamet på veckomöte för att gå igenom det som skett och planera inför den närmaste framtiden. I teamet ingår Annelie Carlsson, Fredrik Persson, Susanne Sääf, Lena Tormund, Robert Mjörnberg, Felix Finnveden, Parvin Araghi och Jörgen Hallberg.

Den här dagen är sex av dem samlade. De utvärderar bland annat en träff de haft för personliga assistenter dagen innan, diskuterar rapporter och kommande workshops. Teamet ser också till att gå in för varandra om någon har extra mycket att göra. Mötet avslutas alltid med att teammedlemmarna pratar om något som skaver eller ger varandra kredd, extra viktig när man jobbar emot en bransch med många utmaningar. Den här dagen blir det beröm till alla som arbetade med träffen dagen innan.

Utmaning värva medlemmar

De drygt 2500 medlemmarna är bara runt 20 procent av alla som jobbar inom privat personlig assistans i länet. Att värva nya medlemmar är en av teamets huvuduppgifter och en av utmaningarna. Teamet kan oftast inte komma in på arbetsplatserna eftersom de är brukarnas hem. En lösning är att arrangera olika workshops i fackliga frågor dit även ickemedlemmar är välkomna. Men under veckomötet diskuterar teamet vad de kan göra mer för att nå ut.

- Vissa företag är spridda över hela landet, där ser vi ett behov av ett samarbete mellan regionala team runt olika frågor så att vi har likadana förhållningssätt, säger teamet.

Men det finns fler utmaningar än så, lönerna är låga, anställningsvillkoren osäkra och arbetsmiljön dålig.

- Många av de medlemmar vi har vågar inte organisera sig eller ta upp problem eftersom de är rädda för att förlora sina arbeten. Men de vi hjälper blir ofta nöjda, säger teamet.

Även ickemedlemmar kommer till teamet när de behöver hjälp och blir i samband med det medlemmar i Kommunal.

Små steg framåt

En framgång är att avtalet inom privat personlig assistans som förhandlades fram förra året är treårigt och ger löneökningar enligt märket. Dessutom fick Kommunal igenom flera villkorsförbättringar. Tidigare var till exempel uppsägningstiden bara 14 dagar men Kommunal kom överens med de stora arbetsgivarorganisationerna om att företagen ska undersöka och ange orsaken till grund för sitt beslut.

Fakta

Det talas ofta om "märket" när nya kollektivavtal ska förhandlas. Märket är den procentuella löneökning som industrin har förhandlat fram i sina kollektivavtal.