Orimligt att bussförare ska göra id-kontroller


2016-01-08

Sedan 4 januari görs id-kontroller för alla som ska resa in i Sverige från Danmark. Med några veckors varsel förväntas medlemmarna i Kommunal genomföra en typ av kontroller som vanligen görs av polis. Orimligt, anser Kommunal.

Lagen som bland annat innebär id-kontroller ombord på bussar, tåg och färjor vid Sveriges gränser började gälla den 21 december 2015 och tillämpas sedan 4 januari 2016. I en särskild förordning slås fast att det är transportföretagen som ansvarar för att genomföra kontrollerna, vilket betyder att arbetsuppgiften i slutändan ofta hamnar på medlemmar i Kommunal.

Kommunals inställning är att det inte är rimligt att bussförare ska utföra id-kontroller – det är en uppgift för polisen. Medlemmarna i Kommunal har varken behörighet eller vana att utföra id-kontroller. Det har inte funnits tid att förbereda för den nya arbetsuppgiften som nu införs med bara några veckors varsel och utan extra betalt.

Nya rutiner för bussföretagen

Dessvärre ger lag och förordning heller inte mycket vägledning om hur id-kontrollerna ska gå till. Efter dialog med bussföretagen i regionen har Kommunal fått information om nya rutiner för att möta kraven på id-kontroller. Flera aktörer samverkar kring id-kontroller vid utpekade hållplatser i Köpenhamn. Rutinerna ser lite olika ut för varje enskilt företag. Några väljer att ta in extern personal som stöd, andra väljer att låta bussföraren utföra kontrollen.

Kommunal fortsätter bevaka frågan

I de företag som berörs finns en tät dialog med de fackliga företrädarna på plats. Kommunal har också fortsatt dialog med branschorganisationen Sveriges Bussföretag, bland annat för att se till att det finns fungerande rutiner om situationer med hot och våld skulle uppstå. Tillsammans med arbetsgivarna förser Kommunal också myndigheter som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Transportstyrelsen och Polisen med information om läget utifrån medlemmarnas och bussbranschens perspektiv.

Länkar

Länk till information om regeringens beslut om id-kontroller.

Länk till Polisens information om tillfälliga gränskontroller.

”Bussförare får göra id-kontroller” (Artikel KA 2015-01-04)

Dela sidan