Nytt kollektivavtal tecknat för bransch H – Ambulanssjukvårdare


Kommunal har träffat en överenskommelse med Vårdföretagarna om nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor för bransch H – Ambulanssjukvårdare.

Illustration av två papper i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 oktober 2023 till och med den 30 september 2025.

Löneökningar

Det centrala avtalet är ett procentlöneavtal och utrymmet fördelas lokalt.

Lön och rörliga ersättningar höjs under avtalsperioden enligt märket med 4,1 % per den 1 oktober 2023 och 3,3 % per den 1 oktober 2024.

Lägstalönerna höjs år 1 med 1350 kr och år 2 med 3,3%.

Ny lägstalön per den 1 oktober 2023 blir 23 931 kr och per den 1 oktober 2024 lägst 24 721 kr

Utöver löneökningar har Kommunal och motparten enats om att uppdatera texten om tidsbegränsade anställningsformer. Avtal om tidsbegränsad anställning sker enligt lagen om anställningsskydd (LAS) och får enligt 5 § LAS träffas i följande fall:

  1. för särskild visstidsanställning
  2. för vikariat eller
  3. för säsongsarbete
Håkan Svensson, avtalsdelegat
Håkan Svensson, avtalsdelegat
Foto: Martin Engström

Håkan Svensson, avtalsdelegat, om avtalet:

– Vi fick in många motioner gällande arbetstidsförkortningen, vi drev det så hårt vi kunde, men motparten begärde ett för högt pris som vi inte kunde går med på.
Samtidigt ser vi att den privata entreprenören är på väg bort från flera regioner vilket innebär att vi skulle få betala för något som ändå kommer att komma ”gratis” på många håll i framtiden.

– Att vara med i den här delegationen var jättebra. Väldigt produktivt och väldigt bra engagemang hos alla. När det har stått still i förhandlingarna har vi i delegationen jobbat med arbetsbeskrivningar för ambulanssjukvården och vilken samhällsnytta vi gör. Vi har haft ett bra utbyte av erfarenheter och tankar. Vi fick pengarna och det får vi vara nöjda med i det här läget.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar