Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Nyckelorden är tillgänglighet, närvaro och engagemang

Åse Svensson och Veton Kalici utanför sektionerna i Malmö
Åse Svensson och Veton Kalici jobbar med engagemang och närvaro
Foto: Monica Brundin Danielsson
2018-11-09
När sektionerna vård och omsorg samt förskola-skola i Malmö arbetar med värvning handlar det om tre nyckelord – tillgänglighet, närvaro och engagemang. - Det handlar inte om siffror utan om förtroende för Kommunals varumärke, säger Veton Kalici, ordförande i sektion förskolaskola.

I oktober var avdelning Skåne bäst i klassen när det gäller att värva medlemmar till Kommunal och i Skåne var det några sektioner som stack ut. Malmö vård och omsorg med 96 nya medlemmar och Malmö förskola-skola med 56 nya medlemmar.

Det handlar mycket om att vi visar att vi bryr oss om dem som redan är medlemmar, medlemsvård och att vi syns ute på arbetsplatserna. Ju mer vi visar oss desto mer nyfikna blir de som inte är medlemmar, säger Åse Svensson, facklig företrädare på sektion vård och omsorg.

  Sen en tid tillbaka värvar sektionen dygnet runt. Eftersom deras verksamheter är i gång 24-7 är också de fackliga företrädarna det. De värvar bland nattpersonal, kvällspersonal och dagtidare.

  - Vi försöker också dela upp det så att det är samma personer som besöker arbetsplatsen för att skapa relationer på lång sikt. Och vi behöver visa att vi gör skillnad, säger Åse.

  Även sektion förskola-skola har en tydlig strategi för sitt värvningsarbete som mycket handlar om att stärka Kommunals varumärke.

  Vi försöker alltid hitta ingångar utifrån den presumtive medlemmens intresse. Är det arbetsmiljöfrågor, försäkringar, scheman eller kanske lön. Och så trycker vi på att föreningen är vi alla. Inte jag som facklig företrädare. Och när jag är ute på arbetsplatser är det inte jag som ska prata. Jag ska lyssna och möta det intresse som finns, säger Veton Kalici.

  Både Åse och Veton nämner det arbetsplatsnära fackliga arbetet som en framgångsfaktor. Att det i stor grad handlar om att locka arbetsplatsombud och skyddsombud till de arbetsplatser där sådana inte finns.

  - Arbetsplatsombud och skyddsombud minskar avståndet till medlemmen, säger Veton Kalici.

  Sektion förskola-skola har kartlagt samtliga arbetsplatser i Malmö stad och har stenkoll på var det finns flest presumtiva medlemmar. Där det finns arbetsplatsombud och skyddsombud är det de som jobbar med värvning. Sektionen fokuserar sitt arbete till de arbetsplatser där det inte finns några ombud, än.

  - Det handlar också om att stärka de förtroendevalda i deras arbete, tillägger Veton Kalici.

  Åse jobbar mycket med att erbjuda enskilda möten med dem som inte är medlemmar och som visar sitt intresse. Alla är inte bekväma med att prata med kollegorna närvarande, menar hon.

  Ibland kan det vara svårt att arbeta med värvning. Speciellt hos privata arbetsgivare. Men även om det är svårt så hindrar det varken Veton eller Åse.

  - Även om det är svårt så lägger vi ett frö och sen återkommer vi vid ett annat tillfälle, säger de.

  Att visa och förmedla fackliga segrar är också en del av framgången. Och allra bäst är det om den medlemmen som fått hjälp och stöd berättar det för sina kollegor.

  - Vi ska ha en öppenhet till medlemmarna. Vara tillgängliga och minska avståndet till sektionerna. Då lyckas vi, säger Veton Kalici och Åse Svensson.