Ny rapport: Välfärdsteknik för hälsa, trygghet och utveckling i arbetet


2019-03-21

Kommunal släpper idag en ny rapport som både kartlägger och analyserar utvecklingen av välfärdsteknik med fokus på hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Välfärdsteknik för hälsa, trygghet och utveckling i arbetet
Ny rapport: Välfärdsteknik för hälsa, trygghet och utveckling i arbetet
Foto: Kommunal

I rapporten framgår att utvecklingen på nationell nivå främst är inriktad på digital teknik som ökar trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för brukare/patienter, och inte på smarta arbetstekniska hjälpmedel till medarbetarna. Kartläggningen visar också att arbetsgivarna har kommit olika långt i implementeringen av välfärdsteknik.

Slutsatser är att införandet av tekniska lösningar kommer att få stor betydelse för arbetets innehåll, där arbetsgivarna har högt ställda förväntningar på teknikens möjligheter att ersätta arbetsmoment. Samtidigt kan teknik skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö, ökad trygghet och mer utveckling i arbetet som leder till vinna-vinna lösningar för både medborgare och medarbetare.

Ny rapport: Välfärdsteknik för hälsa, trygghet och utveckling i arbetet

Välfärdsteknik för trygghet, hälsa och utveckling i arbetet (pdf)

Dela sidan