Nu kommer nya arbetsmiljöhandboken för djursjukvården


2017-01-26

Arbete inom djursjukvården innebär alltid en risk. Därför är det viktigt att arbeta på ett säkert sätt för att förebygga arbetsskador. Kommunal har nu tillsammans med Prevent och SLA tagit fram ett stödmaterial med dokument, filmer och checklistor för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom djursjukvården - arbetsmiljöhandboken.

Syftet med handboken är att ge förutsättningar för alla arbetsplatser inom djursjukvården att skapa utvecklande och bra arbetsmiljöer som främjar det friska och förebygger risker för alla anställda.

Arbetsmiljöhandboken, som är kostnadsfri, finns att ladda ner på prevent.se/djursjukvard. Materialet ger hjälp och stöd med att skapa dokument och rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet. På webbsidan finns också filmer med goda exempel på hur man bör arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Arbetsmiljöhandboken är för dig som arbetar inom djursjukvården, och kan användas som:

  • stöd för den som vill bli bättre på att jobba med arbetsmiljö eller komma igång med sitt arbetsmiljöarbete
  • uppslagsbok för att få svar på konkreta frågor
  • praktisk guide till arbetsmiljöarbetet i vardagen.

Målgruppen är främst chefer och skyddsombud inom djursjukvården oavsett storlek på verksamhet. Men eftersom kraven från arbetsmiljölagstiftningen skiljer sig åt beroende på storlek på verksamhet – där arbetsplatser med minst 10 anställda till exempel har fler krav på skriftlig dokumentation – så är det viktigt att du som läser tar reda på vad som gäller för just din arbetsplats. 

Varje arbetsgivare har ansvar för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt, men det kan vara bra för alla medarbetare har tagit del av innehållet i handboken.

Här hittar du allt material

Här finns även två filmer med goda exempel

Dela sidan