Nu startar avtalsförhandlingarna för medlemmar i kommuner och regioner


Under fredagen lämnar Kommunal över kraven för avtalet med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona, som omfattar alla medlemmar som är anställda av en kommun eller region.

Två kvinnor tittar på varandra i vårdmiljö.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Coronakrisen har blixtbelyst det Kommunal sagt länge. Medlemmarnas yrkesskicklighet är avgörande för att hela Sverige ska fungera. Idag överlämnades Kommunals reviderade krav till SKR inför förhandlingarna om arbetsmarknadens största avtal. 

- Vi kommer att köra stenhårt. Medlemmarna i Kommunal är yrkesskickliga samhällsbärare. Våra krav är inte bara högst rimliga, de är också helt nödvändiga, säger Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin. 

Kommunals avtalsyrkanden är tydliga. Högre lön för alla medlemmar och en särskild satsning på yrkesutbildade inom välfärden. Arbetstiderna måste bli mer hållbara, och arbetstiden för nattarbete ska förkortas. Dessutom kräver Kommunal retroaktiva löner och att karensavdraget avskaffas för samtliga medlemmar inom avtalsområdet. 

- Karensen är ett otyg på svensk arbetsmarknad. Ingen ska tvingas gå till jobbet trots sjukdom – eller straffas ekonomiskt för att man tar sitt ansvar och stannar hemma. Nu finns möjligheten att förbättra villkoren för välfärdsarbetarna. Det är upp till SKR att gå Kommunal till mötes i förhandlingarna, säger Tobias Baudin. 

Kommunals avtalskrav inom SKR och Sobona

Det är hög tid för en bättre arbetsmiljö, högre löner och tryggare anställningsvillkor. Kommunal förutsätter att arbetsgivarna tar sitt ansvar för en lönestruktur som understödjer och premierar de anställdas utveckling i sin profession. 

Krav: Det ska löna sig att utbilda sig 

  • Löneökningar med 3 procent till alla medlemmar på Kommunals avtalsområde. Utöver det vill vi göra en tydlig koppling mellan yrkesutbildning och lön. Utöver ovanstående kräver Kommunal ett särskilt utrymme på 0,5 procent i ökning som lokalt fördelas till yrkesutbildade grupper inom vård, skola och omsorg.
  • Retroaktiv lön till alla medlemmar inom Kommunals avtalsområde.  Under avtalsperioden har medlemmarna i Kommunal tagit stort samhällsansvar både gällande bränderna 2018 och årets pandemi. Medlemmarna i Kommunal har väntat på löneökningarna sedan våren 2020.

Krav: Anställningstrygghet

  • Tillsvidareanställning av yrkesutbildade. Visstidsanställda med yrkesutbildning tillsvidareanställs på heltid efter tolv månader.

Krav: Mer hållbara arbetstider 

  • Minska delade turer, det ska kosta för arbetsgivarna att dela upp arbetsdagen för medlemmar i Kommunal.

  • Heltidsarbete ska vara norm på arbetsmarknaden. Det partsgemensamma arbetet kring rätten till heltid ska fortsätta efter 2021. 

  • Inför ytterligare en fridag. Arbetstagaren ska erhålla tio fridagar under en fyraveckorsperiod.
  • Dags för kortat arbetstidsmått för nattarbete. Arbetstidsmått för nattarbete ska fastställas till 32 timmar per vecka. 
  • Mer och bättre sammanhängande semesterledighet. Kommunal kräver fyra sammanhängande veckor under juni, juli och augusti.

Krav: Avskaffa karensavdraget

  • Medlemmarna i Kommunal arbetar i yrken där det förkommer kontakt med tredje person, vilket ökar risken för smittspridning. De flesta av medlemmarna i Kommunal har ingen möjlighet att arbeta hemifrån eller möjlighet att välja bort kontakter i arbetet.
  • Därför anser Kommunal att karensavdraget ska avskaffas vid sjukdom för alla arbetstagare inom Kommunals avtalsområde.

Frågor och svar om kollektivavtalet för dig som arbetar inom kommuner eller regioner

Nytt avtal 2020 - kommuner och regioner - SKR och Sobona

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar