Nobina varslar efter Skånetrafikens beslut om begränsad turtidtabell


2020-06-11

I dag har bussförarna i Nobina informerats om att uppskattningsvis 255 av dem riskerar att bli utan jobb. Varslet handlar om att Skånetrafiken beslutat att dra ner på antalet bussturer redan i augusti. Anledningen sägs vara att Skånetrafiken går back i och med att intäkterna minskat.

Samtidigt har Skånetrafiken som huvudman tidigare i coronapandemin fått 400 miljoner kronor av staten för att kunna upprätthålla trafiken.

- Det här är ett stort varsel som direkt berör yrkespersoner som riskerar att förlora sin inkomst och sitt arbete. Men det handlar också om att Skånetrafiken förtätar trafiken i en tid då vi ska hålla distans för att minska smittspridningen av corona. Därför berörs även alla som använder kollektivtrafiken i Skåne. Vi i Kommunal tycker att agerandet är ansvarslöst, säger Tina Christensen som är Kommunals avdelningsordförande i Skåne.

Mikael Olsson är huvudskyddsombud på Nobina i Malmö. Han uttrycker frustration över Skånetrafikens beslut och agerande.

- Bussförarna i Skåne har varit en utsatt grupp under hela pandemin. Att Skånetrafiken nu beslutar om neddragna turer är ett slag mot oss som yrkesgrupp, säger Mikael Olsson.

Kraven på kollektivtrafiken under coronapandemin är stor. Där mycket ansvar för trängsel och smittspridning landat hos bussbolagen. Samtidigt ska vi hemestra vilket gör att resandet inom landet väntas öka.

Nobina är ett av sex bussbolag som på uppdrag av Skånetrafiken kör busstrafik i Skåne. På vilket sätt de andra bolagen berörs är i dagsläget oklart.

Dela sidan