Malmö stad avbryter upphandling av grönyteskötsel


2020-06-16

Tekniska nämnden i Malmö har fattat beslut att avbryta upphandlingen av renhållning och skötsel av grönytor i staden. Istället ska jobben gå till personer med försörjningsstöd.

Therese Ekelöv ordförande i sektion trafik, teknik. djur och natur i Skåne
Therese Ekelöv anser att Malmö stad tänkt fel när de avslutar upphandlingen med grönyteföretagen.
Foto: Monica Brundin Danielsson

- Då har man inte tänkt till. De som gör jobbet nu riskera att bli utan arbete och dessutom värderas inte deras kompetens. Så här får det inte gå till, säger Therese Ekelöv, sektionsordförande för Kommunal trafik, teknik, djur och natur.

Socialdemokraternas Andreas Schönström som är ordförande i tekniska nämnden i Malmö slog sig för bröstet på nyhetsplats i helgen. Beslutet att avbryta upphandlingen ska minsann ge sysselsättning för hundratals, kanske tusentals personer som i dag uppbär försörjningsstöd. Meningen är att Malmö stad ska skapa en egen enhet där människor får extratjänster och andra former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Och sysselsättning.

- Det handlar om medlemmar i Kommunal som är stolta över sina arbeten och som nu riskerar att bli arbetslösa. En av entreprenörerna Green landscaping uppskattar att det berör cirka hundra av deras anställda, säger Therese Ekelöv.

Kommunal har en representant i tekniska nämnden i Malmö men denne fick tillsammans med närvarande tjänstepersoner lämna mötet när beslutet om entreprenaden skulle tas.

Dela sidan