Kommunerna behöver 50 000 fler undersköterskor och vårdbiträden till år 2022


Kraven är höga från medborgarna som vill att välfärdstjänsterna ska ha hög kvalitet och tillgänglighet.

Kvalitativa, bra välfärdstjänster och nöjda medborgare går hand i hand med motiverade, yrkesstolta och professionella medarbetare. Men arbetsdagarna för personalen inom omsorgen är tunga med dålig arbetsmiljö, tunga lyft och stressiga dagar. Framförallt behöver medlemmarna i Kommunal fler kollegor. Enligt Kommunals beräkningar behöver det anställas 135 000 fler i välfärden under den kommande mandatperioden.

Kommunals medlemsundersökning visar att dagens bemanning inte räcker för att upprätthålla den kvalitet Sverige vill ha i äldreomsorgen. Nära varannan undersköterska anser att bemanningen är så låg att det innebär en risk för de äldre minst någon dag per vecka. Forskning identifierar brist på kontinuitet, tid och handlingsutrymme som de enskilt största hoten mot en kvalitativ äldreomsorg.

Personalbristen blir alltmer akut och rapporterna inför sommaren är inte bättre. Enligt Kommunals beräkningar behöver det rekryteras drygt 50 000 undersköterskor och vårdbiträden till kommunerna under kommande mandatperiod. Därtill behövs 24 000 nyrekryteringar på grund av alla pensionsavgångar mellan år 2018-2022. Attraktionskraften för att jobba i välfärden måste öka och många fler behöver välja att utbilda sig inom vård och omsorg. Därför bör kommuner erbjuda elever en garanterad tillsvidareanställning efter genomgången gymnasieutbildning inom vård och omsorg. I flera kommuner har Kommunal tillsammans med arbetsgivarna kommit överrens om är göra just så, nu borde alla kommuner i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland ta efter det goda exemplet.

Men äldreomsorgens utmaningar handlar inte enbart om behoven av nyrekryteringar. Det handlar lika mycket om att få de redan anställda att stanna. Kommunals medlemsundersökning visar att fler än var fjärde medlem inom äldreomsorgen vill byta yrke inom tre år.

För att säkra kompetensen bland framtidens anställda vill Kommunal bland annat att personalen ska ha vård- och omsorgsutbildning och att undersköterskor får en yrkeslegitimation. Kommunal vill även se fler tillsvidareanställningar och att heltidsarbete blir norm. Äldreomsorgen förbättras bäst genom fler utbildade kollegor, mindre minutstyrning, och fler närvarande chefer med förutsättningar att arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö. Med dessa lösningar går det att förändra. En bra arbetsmiljö är avgörande för att äldreomsorgen inte ska dräneras på kunskap och erfarenhet.

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

Sara Sjödin avdelningsordförande Kommunal Mellersta Norrland

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar