Kommunal varslar om strejk för medlemmar inom Svenska kyrkan


Förhandlingarna mellan Kommunal och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har strandat. Nu varslar Kommunal om konflikt för anställda inom Svenska kyrkan med start den 22 april. Kommunal har totalt 5 200 medlemmar i Svenska Kyrkan.

Illustration av två pilar som pekar mot varandra med en blixt i mitten
Foto: Kommunal
Varför varslar Kommunal om konflikt inom Svenska Kyrkan?
Varför varslar Kommunal om konflikt inom Svenska Kyrkan?

När måste jag bli medlem för att få ersättning?

Det är bara medlemmar i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Den som är medlem i Kommunal senast klockan 08.59 den 27 april omfattas av rätten till strejkersättning. Det betyder att den som inte är medlem i Kommunal kan drabbas hårt om arbetsgivaren utlyser lockout.

Vad innebär varslet?

Om parterna inte kommer överens innan den 22 april läggs en nyanställnings- och inhyrningsblockad, samt mer- och övertidsblockad. Berörda grupper är alla arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet Svenska kyrkan som Kommunal tecknar med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.Som ett andra steg utlyser Kommunal strejk på ett stort antal arbetsplatser för utvalda arbetstagare. Det gäller runt om i hela Sverige från den 27 april. Varsel om strejk gäller ca 500 medlemmar inom Svenska kyrkan. Berörda grupper är bland annat krematoriearbetare och vaktmästare.

Anställda i Svenska kyrkan gör ett viktigt arbete, inte minst när man drabbas av sorg, trauman eller kris. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation verkar inte hålla med och vill göra kraftiga försämringar i medlemmarnas arbets- och lönevillkor, vilket Kommunal inte kan gå med på, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal.

”Omöjligt att acceptera”

En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Men det är omöjligt för oss att acceptera ett avtal där medlemmarna i Kommunal skulle gå med på villkorsförsämringar för att få likvärdiga omställningsmöjligheter som flertalet på svensk arbetsmarknad, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal.

Kommunals utgångspunkt är att ett avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska innehålla ett likvärdigt omställningsavtal som har förhandlats fram på svensk arbetsmarknad. I nuläget säger Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att om deras anställda ska omfattas av innehållet i regeringens trygghet- och omställningspaket, då ska det betalas med försämrade villkor.

Jag kan bara beklaga att arbetsgivarna som representerar Svenska kyrkan uppenbarligen anser att just deras verksamhet ska ha en särställning på svensk arbetsmarknad. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation borde förstå att det ligger i deras eget intresse att förbättra möjligheterna för de anställda att få yrkesutveckling och omställningsmöjligheter utan kraftiga försämringar i deras kollektivavtal, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal.

Håll dig uppdaterad

Här hittar du svar på vanliga frågor om varslet.

Vill du som är medlem få löpande uppdateringar om läget?  Se till att vi har rätt e-post till dig på Mina sidor. Det är extra viktigt för dig som fått information via sms, eftersom vi skickar ut mer information via e-post.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar