Kommunal varslar om konflikt inom grön sektor på avtalen Trädgårdsodling och Golfbanor


Förhandlingarna mellan fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare har strandat. Nu varslar Kommunal om konflikt för anställda på avtalsområdena Trädgårdsodling och Golfbanor, och varslar även om sympatiåtgärder på avtalsområdet Trädgårdsanläggning med start kl. 14:00 den 20 juni 2023. Ett varsel är en förvarning om kommande konfliktåtgärder, ifall parterna inte kommer överens.

piktogram_Varsel 2023
Foto: Kommunal

Uppdatering: LO-förbunden sluter upp i konflikten mot Gröna arbetsgivare

Nu förbereder LO-förbunden inom LO-samordningen egna sympatiåtgärder för att stötta Kommunals avtalskrav. Hittills har följande förbund sympativarslat: Byggnads, Målarna, Pappers, Fastighets, Elektrikerna och Livs

LO-förbund beredda sympativarsla med Kommunal

Vad händer nu?

Om parterna inte kommer överens innan kl. 14.00 den 20 juni 2023 bryter följande konfliktåtgärder ut:

  • Strejk utlyses för utvalda arbetstagare på vissa utvalda arbetsplatser inom avtalsområdena Trädgårdsodling och Golfbanor från och med kl. 14.00 den 20 juni. Samma utvalda arbetsplatser beläggs också med nyanställnings- och inhyrningsblockad samt övertids- och mertidsblockad från och med kl. 14.00 den 20 juni.
  • Sympatiåtgärder utlyses samtidigt på avtalsområde Trädgårdsanläggning från och med kl. 14.00 den 20 juni i form av strejk för utvalda arbetstagare på vissa utvalda arbetsplatser, samt nyanställnings- och inhyrningsblockad och övertids- och mertidsblockad på samma utvalda arbetsplatser.

När måste jag bli medlem för att få ersättning?

Det är bara medlemmar i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Den som blir medlem i Kommunal senast den 20 juni kl. 13.59 omfattas av rätten till strejkersättning. Det betyder att den som inte är medlem i Kommunal kan drabbas hårt ekonomiskt.

Vem berörs av konflikten?

Varslen berör anställda på avtalsområdena Golfbanor och Trädgårdsodling. Då Kommunal även varslat om sympatiåtgärder på avtalsområdet Trädgårdsanläggning så berörs även anställda på det avtalsområdet. 

Varslen berör bland annat Hässelby Blommor och Ekerum Golf. Berörda yrkesgrupper Kommunal organiserar är bland annat trädgårdsodlare, golfbanearbetare och fordonsförare. 

Sympativarslet berör bland annat PEAB Anläggning AB och Park & Trädgård i Bohuslän AB. Berörda yrkesgrupper Kommunal organiserar på avtalsområdet Trädgårdsanläggning är bland annat trädgårdsarbetare, anläggningsarbetare och fordonsförare. 

Läs mer om vilka arbetsplatser som berörs nedan. 

Varslen gäller utvalda platser runtom i Sverige och kan komma att utökas.

Varför varslar Kommunal om konflikt?

Kommunal kräver att lägstlönerna i avtalen höjs i enlighet med märket som sattes i samband med industriavtalet tidigare i år, något arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare ännu en gång säger nej till. Kommunal menar att lägstlöner i enlighet med märket är en principiellt viktig fråga och att Gröna arbetsgivare skulle få en särställning på svensk arbetsmarknad om de som enda arbetsgivarorganisation skulle få ett undantag från märket.

– Det här är andra gången på kort tid som Gröna arbetsgivare tvingar fram ett varsel. Båda gångerna handlar det om märket och att Gröna arbetsgivare vägrar höja avtalens lägstlöner enligt det märke som gäller på svensk arbetsmarknad. Det är vårdslöst och helt oacceptabelt. Men vi kommer alltid stå på medlemmarnas sida, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal.

– Hamnar vi ett läge där arbetsgivare tillåts välja fritt när märket ska gälla så kommer vi att kastas in i ett kaos. Så låt mig vara tydlig: Vi kommer aldrig att vika ner oss, medlemmarna i Kommunal är värda mer, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal.

Kommunal har i årets avtalsförhandlingar tre huvudkrav där ett av de är löneökningar till alla med en särskild satsning för de med lägst lön. Gröna arbetsgivare vägrar följa märket, skulle de tillåtas frångå märket så får det stora följdeffekter på hela arbetsmarknaden.

– Det är upprörande att vi återigen har hamnat i ett förhandlingsläge där arbetsgivaren utmanar märket. Än mer när fackföreningsrörelsen tar ansvar i ett svårt ekonomiskt läge. Har företagen inte råd att betala samma som andra aktörer ska de inte heller verka på svensk arbetsmarknad. Att Gröna arbetsgivare vägrar följa märket i det här läget är helt ansvarslöst och riskerar bara att ge långsiktiga konsekvenser och påverka förtroendet för märket, och hela den svenska modellen, negativt, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal.

Malin Ragnegård och Johan Ingelskog
Malin Ragnegård, förbundsordförande, och Johan Ingelskog, avtalssekreterare.
Foto: Kommunal

Frågor och svar

Vad är LO-samordningen?

Syftet med LO-samordningen är att förbunden inom LO gemensamt driver flera skarpa avtalskrav gentemot arbetsgivarna. Ett LO-förbund som behöver ta till konfliktåtgärder i avtalsrörelsen kan då få stöd från andra LO-förbund.

Vad innebär sympatiåtgärder från LO?

Vi är överens mellan LO-förbunden om att få igenom vissa löneökningar på alla våra avtalsområden. Vi har lovat varandra att det ska ske. Det handlar om lönehöjningar på 7,4 procent på två år. Till det tillkommer en satsning på avtal där många arbetstagare har låga löner, en så kallad låglönesatsning. Dessutom ska lägstlönerna upp. Ingen arbetsgivarmotpart ska få pressa ner de här kraven. Om vi accepterar det på ett område kommer lönerna att pressas för ännu fler. Det är vi beredda att gå i konflikt för.

Varför ska andra förbund varsla om strejk?

Inom LO-samordningen är alla LO-förbunden överens om att driva igenom industrimärket på 7,4 procent. Förbunden är även överens om gemensamma krav på att höja lägstlönerna och genomföra en låglönesatsning. Därav förbereder samtliga LO-förbund i LO-samordningen egna sympatiåtgärder för att stötta Kommunals avtalskrav.

Vad har hänt?

Förhandlingarna mellan fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare har strandat. Nu varslar Kommunal om konflikt för anställda på avtalsområdena Trädgårdsodling och Golfbanor, och varslar även om sympatiåtgärder på avtalsområdet Trädgårdsanläggning med start kl. 14:00 den 20 juni 2023.

Kommunal varslar därmed om konflikt med start som tidigast den 20 juni kl.14:00. 

På de berörda avtalsområdena arbetar cirka 6 500 anställda. Varslet omfattar strejk och nyanställnings-, inhyrnings-, övertids- och mertidsblockad på ett antal arbetsplatser.

Varför varslar Kommunal om stridsåtgärder?

Gröna arbetsgivare vägrar ta ansvar och vill inte höja avtalens lägstlöner i enlighet med det märke som gäller på svensk arbetsmarknad. Kommunal kan inte acceptera att arbetsgivare tillåts välja fritt när märket gäller, så fungerar inte svensk arbetsmarknad. 

Alla som jobbar inom Kommunals avtalsområden – oavsett hur stort eller litet – ska få likvärdiga löneökningar som på övrig svensk arbetsmarknad.

När bryter stridsåtgärderna, såsom strejk, ut?

Som tidigast den 20 juni kl. 14:00.

Vilka är berörda av konflikten?

Om parterna inte kommer överens innan kl. 14:00 den 20 juni läggs arbetet ned på ett stort antal arbetsplatser. Varslet innefattar även en nyanställnings- och inhyrningsblockad, samt mer- och övertidsblockad på samma arbetsplatser, även dessa börjar gälla kl.14:00 den 20 juni. 
Varslet berör anställda på avtalsområdena Golfbanor och Trädgårdsodling.

Då Kommunal även varslat om sympatiåtgärder på avtalsområdet Trädgårdsanläggning så berörs även anställda på det avtalsområdet. Berörda yrkesgrupper som Kommunal organiserar är bland annat trädgårdsodlare, golfbanearbetare, fordonsförare, trädgårdsarbetare och anläggningsarbetare. 

 Läs mer om vilka arbetsplatser som berörs i pdf:erna nedan.

Vilka är Kommunals viktigaste krav?

De övergripande huvudkrav som Kommunal driver i avtalsrörelsen 2023 är:

  • Löneökningar till alla, där de som har minst får mest.

  • Ordning och reda vid individuell lönesättning med hjälp av ett skriftlighetskrav.

  • Hållbara arbetstider och fredad återhämtning.

Gröna arbetsgivare vill inte höja avtalens lägstlöner enligt märket. Det gör då att medlemmarna inte får likvärdiga löneökningar som på övriga arbetsmarknaden. 

Varför är detta en viktig fråga?

Kommunal kan inte gå med på att hamna i ett läge där märket är ett tak, och inte ett golv. Arbetsgivarna agerar ansvarslöst när de nu utmanar märket. Det riskerar att få långsiktiga konsekvenser och påverka förtroendet för märket, och hela den svenska modellen. 

Vem bär ansvar för denna konflikt?

Arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare bär ansvar för att vi återigen har en konflikt. Kommunal kommer aldrig vika ner sig till att neka medlemmarna i Kommunal likvärdiga löneökningar som på övrig svensk arbetsmarknad. 

Kan arbetsgivare ansöka om dispenser?

Arbetsgivaren kan ansöka om dispens, vi kommer hantera varje enskild ansökan separat. 

Vad innebär denna konflikt för mig som arbetar inom avtalet som berörs?

Du som är medlem och arbetar på en arbetsplats som är uttagen i strejk kommer att få instruktioner från Kommunal hur du ska agera. Du som är medlem och arbetar på en arbetsplats som inte är uttagen i strejk ska fortsätta arbeta med dina arbetsuppgifter till dess att Kommunal informerar dig om annat.

Får jag lön under en strejk?

Är du uttagen i strejk får du ingen lön från arbetsgivaren men är du medlem i Kommunal så får du konfliktersättning. 

Det är bara medlemmar i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Den som är medlem i Kommunal innan konflikten bryter ut omfattas av rätten till konfliktersättning. Det betyder att den som inte är medlem i Kommunal kan drabbas hårt om arbetsgivaren utlyser lockout. Bli medlem.

Får jag ersättning vid en nyanställningsblockad?

Får du inte arbeta för att arbetsplatsen är satt i nyanställningsblockad så har den som är medlem i Kommunal innan konfliktutbrottet rätt till konfliktersättning. Det du behöver göra är att visa upp en lönespecifikation eller liknande som visar att du brukar arbeta i en viss omfattning.

Vad kan jag göra?

Det finns flera saker som du kan göra för att stödja arbetstagare inom de berörda avtalen. Du kan till exempel:  

  • Prata med dina kollegor som inte är medlemmar. Om de går med i Kommunal så kan vi tillsammans sätta högre tryck på arbetsgivaren.  

  • Dela och gilla Kommunals inlägg på Facebook och Instagram.

  • Engagera dig i Kommunal lokalt för att få till förändring på din arbetsplats. Fackligt arbete bedrivs på många olika nivåer, genom att engagera dig kan du åstadkomma stora förbättringar på din arbetsplats.

Vad gäller för mig som inte är medlem i Kommunal?

Oorganiserade arbetstagare kan ansluta sig och delta i stridsåtgärden på samma villkor som de organiserade. Detsamma gäller för felorganiserade på Kommunals avtalsområde. De har emellertid inte rätt till någon konfliktersättning från Kommunal. Är du inte medlem i Kommunal ska du vara neutral, dvs. endast utföra de arbetsuppgifter du gör i normala fall. 

Är jag skyldig att tala om för arbetsgivaren om jag är medlem i Kommunal eller inte?

Nej, du har ingen skyldighet att uppge om du är medlem i Kommunal, om arbetsgivare efterfrågar dessa uppgifter. I det fall medlem vägrar uppge medlemskap och drabbas av repressalie kan Kommunal komma att betrakta det som en föreningsrättskränkning och vidta rättsliga åtgärder. 

Är mina arbetsuppgifter att betrakta som skyddsarbete? 

Med skyddsarbete menas arbete som erfordras för avveckling av verksamheten på ett tekniskt försvarligt sätt eller till förebyggande av fara för människor eller skada på egendom. Lika med skyddsarbete anses arbete som någon är skyldig att utföra på grund av särskild föreskrift i lag. Kommunals uppfattning är att de arbetsuppgifter som omfattas utav varslet inte är att betrakta som skyddsarbete.

Vad händer om min arbetsgivare beordrar mig att utföra skyddsarbete?

Arbetsgivaren kan inte beordra dig att utföra arbete, oavsett om det påstås vara skyddsarbete eller inte. Istället får denne vända sig till Kommunal och ansöka om dispens alternativt påkalla förhandling med Kommunal.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar