Kommunal tecknar nytt avtal med Sobona personlig assistans


Kommunal har träffat en överenskommelse med Sobona om nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor för personlig assistans.

Illustration av två papper i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Kollektivavtalet är förlängt från och med 1 november 2023 och gäller till och med 31 mars 2024 och upphör att gälla samma datum. Därefter kommer PAN avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona att gälla i stället.

Löner

Du får löneökning enligt Sobona personlig assistent från den 1 november 2023.

Löneutrymme att fördela individuellt är som lägst 6,80 kronor per timme från och med 1 november 2023.

Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år ska uppgå som lägst till 130,70 kronor per timme från och med 1 november 2023.

Ersättningar och tillägg

Särskilda ersättningar (jour, beredskap samt OB ersättning) höjs med 4,1 % från och med 1 januari 2024.

Avtalet i sin helhet

Avtalet håller just nu på att sammanställas och formges. Det laddas upp på Mina sidor inom några veckor, där du kommer att hitta det under Mitt medlemskap/Kollektivavtal.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar