Kommunal ska driva frågan om arbetstidskonton


2019-05-22

Arbetstiden är en fråga som engagerar medlemmarna och hela sextiosex motioner tar upp någon form av arbetstidsförkortning. Kongressen beslutar nu att arbetstidskonton ska beredas och diskuteras på höstens avtalskonferenser.

Kongressen 2019 - Hampus Andersson
Hampus Andersson presenterar rapporten Tid är pengar
Foto: Fredrik Sandin Carlson

I Kommunals rapport "Arbetstidsförkortning – Tid är pengar" läggs förslag på:

  • Kollektivavtalade arbetstidskonton
  • Heltidsarbete som norm och rättvisa löner
  • Vision om 30 timmars arbetsvecka

Rapporten "Tid är pengar" kom till efter beslut från den förra kongressen 2016, då frågan om arbetstiden ledde till mycket debatt. 

Kommunals medlemmar är splittrade i sin syn på löneökningar kontra kortare arbetstid men att en majoritet prioriterar löneökningar. 

Arbetsmiljöfrågor, underbemanning och slimmade verksamheter ser många medlemmar som problem och kan vara en faktor till att många kräver kortare arbetstid.

Men arbetstidsförkortning i alla tänkbara scenarier kostar pengar och skulle påverka medlemmarnas löneutveckling. Kollektivavtalade arbetstidskontot blir därför ett sätt att möta medlemmarnas krav på kortare arbetstid. 

Det finns flera olika modeller hur arbetstidskonton fungerar, men vanligast är att en procentsats av löneutrymmet avsätts till arbetstidskontot. Sedan är det upp till den anställda att antingen ta ut ledig tid, pengar eller välja pensionsavsättning.

Kongressen beslutar nu att arbetstidskonton ska beredas och diskuteras på höstens avtalskonferenser. Förslaget är att det ska införas stegvis och målet är att på sikt uppnå konton som omfattar 50 timmars valfri arbetstidsförkortning per år. 

Kongressen beslutar även att arbetet för heltid som norm och rättvisa löner fortsätter. Ett delmål vad det gäller arbetstidsfrågan är att 75 procent av medlemmarna ska ha heltidsarbete, innan arbetstidsstrategin utvärderas på nytt. Kongressen vill dock inte driva frågan om sextimmarsdag eller 30 timmars arbetsvecka utan ser det mer som en vision.


Kommunal ska driva frågan om arbetstidskonton

Arbetstidsförkortning – Tid är pengar (pdf)

Dela sidan