Kongress2019

Kommunals kongress är förbundets högsta beslutande organ. På kongressen bestäms vilka mål Kommunal ska arbeta för, vilka frågor som ska prioriteras de närmaste åren och vilken väg Kommunal ska välja för att nå målen.

Alla medlemmar kan på egen hand eller tillsammans med andra medlemmar skriva motioner till kongressen. Även sektioner och avdelningar kan lämna motioner.
Du som är medlem i Kommunal kan också kontakta ditt kongressombud för att berätta vad du tycker och hur du skulle vilja att ombudet röstar. Bli medlem och påverka Kommunal du med!

Dela sidan