Kommunal larmar om otillräcklig bemanning inom äldreomsorgen


Mer än hälften av de lokala fackliga ombuden varnar för att bemanningen kommer att vara otillräcklig inom äldreomsorgen under sommarmånaderna, det visar en ny enkätundersökning som Kommunal har gjort.

Bild på Malin Ragnegård.
- År efter år tvingas personalen springa fortare och jobba snabbare för att täcka upp den akuta personalbristen som blir än värre under sommaren, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.
Foto: Kommunal

Kommunal har frågat sina lokala fackliga representanter om hur bemanningen kommer att se ut i äldreomsorgen i respektive kommun under sommaren, hela 62 procent uppger att bemanningen kommer att vara otillräcklig. Endast tre procent uppger att bemanningen kommer att vara bra. 

Fyra av fem uppger att bemanningen kommer att vara lik förra året eller sämre. Endast nio procent uppger att den kommer att vara bättre.

Nu kräver Kommunal att Sveriges äldreminister Anna Tenje agerar.

- Situationen för personalen i svensk äldreomsorg är katastrofal. År efter år tvingas personalen springa fortare och jobba snabbare för att täcka upp den akuta personalbristen som blir än värre under sommaren. Regeringen måste skyndsamt tillsätta en kriskommission. Kommunerna klarar uppenbarligen inte av sina kärnuppgifter, säger Malin Ragnegård, Kommunals ordförande.

Regeringen måste skyndsamt tillsätta en kriskommission.

Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Enkätundersökningen i korthet

286 fackliga representanter med insyn i äldreomsorgen i kommunerna, en per kommun, uppmanades mellan 29 maj och 16 juni 2023 via e-post att svara på en webbaserad enkät. Efter två påminnelser hade 42 procent svarat, 119 svarande.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar