Kommunal kräver personalrum på Åkareplatsen


2015-04-17

Kommunal vill ha ett personalrum på Åkareplatsen i Göteborg.

En del bussförare i Göteborg har sedan flera år avlösning och reglertid på Åkareplatsen. Innan Posthotellet byggdes fanns ett personalrum, men det är alltså borta nu. Det finns en liten toalett för bussförarna, men ingen byggnad för skydd mot väder och vind.

Bussen skall inte vara en uppehållsplats. Tomgångskörning är också förbjudet, så vintertid kryper kylan på. Dessutom är det hälsofrämjande att vid uppehåll lämna bussen, säger Lasse Selander från Kommunals sektion Spårvägen Trafik och Teknik.

Arbetsgivaren, Göteborgs Spårvägar, har under lång tid sökt att få bygglov för ett personalutrymme vid Åkareplatsen. Till detta har kommunen sagt nej, av estetiska skäl.

Det är nedvärderande och nonchalant av Göteborgs Kommun och Västtrafik att inte lägga större vikt vid bussförarnas arbetsmiljö. De bussförare som Göteborgs kollektivtrafik är i stort behov av, tycker Ola Sandberg från sektionen.

Den 14 april samlades bussförare på Åkareplatsen för att uppmärksamma situationen. Manifestationen var lyckad och det rapporterades i både tidningar och lokalradion om sektionens krav. En av dem som besökte bussförarna var byggnadsnämndens vice ordförande som menade att frågan ska prioriteras upp.

Vill du veta mer kontakta Kommunal Väst, sektion Spårvägen Trafik–Teknik, telefon 010-442 95 05.

Kontaktpersoner: Lasse Selander och Ola Sandberg

Dela sidan