Kommunal driver fråga om undersköterskelegitimation


2016-11-01

Undersköterskeyrket är ett av Sveriges vanligaste yrken. Efterfrågan på undersköterskor kommer också att växa dramatiskt i framtiden, i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar. Trots det finns inga tydliga kriterier för vad en undersköterska kan och gör. Det finns ett behov av att förtydliga undersköterskans roll, därför driver Kommunal frågan om att undersköterska ska bli ett legitimationsyrke med skyddad yrkestitel.

Idag arbetar närmare 200 000 personer som undersköterskor i Sverige, vilket gör yrket till ett av landets vanligaste. Och det kommer att bli ännu vanligare framöver. I takt med att andelen äldre ökar, kommer äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården att behöva anställa tusentals fler undersköterskor.

Trots att undersköterskans kompetens är en förutsättning för en fungerande välfärd och att gruppen på arbetsmarknaden är stor, finns inga tydliga kriterier för vad en undersköterska kan och gör. En undersköterskas utbildning, kompetens, inriktning och arbetsuppgifter se helt olika ut från en arbetsplats till en annan. Det skapar en osäkerhet kring vad man kan förvänta sig av en utbildad undersköterska.

Behov av förtydligad roll

Undersköterskans roll är att ansvara för personlig omvårdnad, att stötta patienter och brukare psykiskt och socialt samt att utföra flera medicinska arbetsuppgifter. Kompetensen ligger i att via kommunikation och samspel skapa kvalitet i mötet med vårdtagare. Det finns ett behov av att förtydliga undersköterskans roll och utbildning, så att titeln undersköterska garanterar en viss kompetens. Kommunal driver därför frågan om att undersköterska ska bli ett legitimationsyrke med skyddad yrkestitel.

Kommunals förslag innebär att legitimationen kopplas till en nationellt reglerad undersköterskeutbildning som säkerställer att alla utexaminerade undersköterskor kvalificerar sig för arbete inom både äldreomsorg och hälso- och sjukvård, i alla delar av Sverige. En legitimation skulle bidra till ökad patientsäkerhet, en effektivare arbetsorganisation och inte minst göra undersköterskeyrket mer attraktivt. Det gagnar såväl anställda som patienter och samhället i stort.

Dela sidan