Intervju med Mathias Lagerman om sommarens bränder


2019-01-24

Med anledning av SVT Uppdrag Gransknings reportage om sommarens bränder så har vi ställt några frågor till Mathias Lagerman, brandman samt arbetsplatsombud och skyddsombud samt ordförande i klubb 2 sektion syd. Mathias arbetade med bränderna i Kårböle.

Mathias Lagerman
Mathias Lagerman, Ordförande i klubb 2 sektion syd samt AO och SO
Foto: Kommunal

Hur ser du på uppgifterna som kommer fram i senaste Uppdrag granskning, man tar bland annat upp det var svårt att kommunicera i skogarna, hur upplevde du det?

Kommunikationen var ok eftersom vi lokalt på plats inte använde Rakel utan vår egen skadeplatsradio. Dock så var Rakelenheterna svåra att få tag på och de som fanns var inte kompatibla med varandra eftersom varje lokal arbetsgivare väljer olika programmering. Så var nog inte tanken från början, men ekonomin styr allt. Allt borde vara synkat och enkelt att använda vid större händelser.

Hur fungerade det med bemanningen?

Vi har aldrig varit så få som ger service till så många som nu. Heltidsbrandmannen är en bristvara och det pratas det inte om. Det måste komma fram.

Vad behöver vi göra för att kunna möta liknande skogsbränder i framtiden?

Arbetsgivarna måste bli tvingade att styra upp sin förmåga över landet. Idag spretar det alldeles för mycket och den operativa delen av yrket måste höjas i både kvalité och till antalet personal. Vi måste öva mer tillsammans med övriga organisationer och skogsägarna måste göra sitt för att det ska vara möjligt att transportera material in till området som brinner. Ökad kvalité med materialet vi använder. Idag så tar räddningstjänsterna inte höjd för detta. Skogarna måste också planeras annorlunda med mer inslag av blandskog.

En facklig fråga i det hela är ju att det måste bli enhetliga ersättningar till de som jobbar och att avtalen följs. Den här typen av arbete är både fysiskt krävande och farligt. Man måste veta vad man gör när man är i skogen och så är inte fallet på en del arbetstagare idag.

Dela sidan