"Man kan alltid utvecklas"


Barnskötaren Emelie Kindbladh deltog i november 2020 i den digitala konferensen "Barnskötare 2020" för just barnskötare. Efter konferensen fick vi chans att ställa ett par frågor till Emelie om vad hon fick med sig från webbinariet och hur hon ser på kompetensutveckling inom förskolan.

Vad var mest nyttigt för dig att fördjupa dig i på den digitala barnskötarkonferensen?

– Passet "Nyfiken på naturvetenskap", som gav uppslag och inspiration till hur man kan jobba med barnen kring naturvetenskap och teknik på förskolan, var väldigt konkret med tips och idéer. Det uppskattade jag lite extra. Och seminariet kring hur man skapar inbjudande lekmiljöer gav också en liten aha-upplevelse. Det måste inte alltid handla om att vara utomhus och springa av sig, utan man kan tillåta spring inne också, säger Emelie. 

– Hela programmet tillsammans gav en ganska bra bild av det vi som barnskötare håller på med. Man fick mycket att tänka till kring. Varför gör vi som vi alltid har gjort? Kan vi göra på något annat vis, funderar Emelie.

– Mycket av innehållet hade jag med mig sedan innan, tänket och så. Men det är alltid nyttigt att höra andra synvinklar. I samband med konferensen började jag dessutom på en ny arbetsplats. Det kändes bra att ha med sig färska tankar och idéer till det nya jobbet, berättar Emelie.

Vilka är de största utmaningarna i förskolan idag, som du ser det?

– Det är förstås olika på olika förskolor vad som är mest utmaning i varje barngrupp, påpekar Emelie. Men en utmaning överlag är att hantera barnens energi, kanalisera den på rätt sätt och få in barnens intressen i det hela.

Vad skulle du vilja lära dig mer om i övrigt?

– Det är alltid en relativ utmaning med flerspråkiga barn. Vi skulle behöva mer kompetens kring det, tänker jag. Det är ju inte så att man bara har ett språk som ska tillgodoses. Vi jobbar redan rätt så bra med det, men vi skulle kunna arbeta på fler eller andra sätt, sammanfattar Emelie.

Högt upp på Emelies önskelista kring nytt lärande ligger också kompetensutveckling som handlar om de allra yngsta barnen:
– Allmänt skulle jag vilja utveckla min kompetens just kring de yngsta barnen. Nu är det mest inriktning mot de äldre barnen, de som kan göra sig förstådda och uttrycka sina behov. De yngre barnen eller de som har annat modersmål och ännu inte fullt ut kan tala för sig, får lite mindre utrymme. Jag skulle önska lite mer fokus på de barn som inte kan uttrycka sina behov.

Varför tycker du att det är viktigt med kompetensutveckling?

– Man kan alltid utvecklas! Både påminnas om det man redan kan och ta del av ny forskning. Det är viktigt med kompetensutveckling. Vi får också en hel del kompetensutveckling på våra planeringsdagar. Sedan är det en fråga om vilja och motivation att ta till sig det, understryker Emelie.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar