Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Hur jobbar vi säkrare med gasbussar?

2019-04-25
Gasbussolyckan i Stockholm i mars har inte gått många förbi. Händelsen visade att det finns stort behov av utbildning för alla yrkesgrupper som arbetar i, med eller kring gasbussar. Därför bjöd Kommunal innan påsk in medlemmar och förtroendevalda i trafiken till en träff om gasdrivna bussar. Vi fick chansen att prata lite om träffen med Eva-Marie Larsson, förbundsombudsman och en av samordnarna bakom träffen.

Vad var syftet med träffen?

Det som hände i februari är allvarligt. För att arbeta fram bra och trygga säkerhetsrutiner kring gasbussar, behöver Kommunal kartlägga kunskap och utbildningsbehov hos de anställda. Där spelar medlemmar och förtroendevalda en viktig roll.

Därför såg vi snabbt till att bjuda in till en träff för att få deras bild av läget. Vad är status kring utbildningar? Vad har man för kunskaper idag om gasbussar, vad saknar man? Hur går utbildningarna till? Vilka får gå dem?

Vad gav deltagarna för bild av läget?

De fokuserade självklart mycket på utbildningar, vilka utbildningar de får. Och det skiljer sig åt mellan depåerna. En depå har haft gasbussar sedan 2005. Då gjordes en engångsinsats med en fyratimmarsutbildning. Den har inte följts upp sen dess, fastän det självklart hänt saker på gasbussmarknaden.

Till exempel har nya bussmodeller har tillkommit, de är byggda på olika sätt, gastankarna sitter på olika ställen… Har man väl fått utbildningen en gång, så får man den inte igen. Det är ju förstås en säkerhetsrisk när man låter kunskap bli gammal.

En del depåer utbildar en person, som därefter ansvarar för att vidareutbilda kollegorna. Sedan är också frågan vilka som utbildas? I många fall satsar man på att utbilda bussförarna. Men även servicehallspersonalen och bussmekanikerna arbetar ju med gasbussarna. De behöver självklart också kunskap om hur bussarna fungerar.

Man lyfte också att de anställda inte har möjlighet att få tycka till vid upphandlingar av nya bussar. Där skulle bussmekanikerna kunna ha mycket kunskap att bidra med.

Sammanfattningsvis är det helt klart att mer utbildning och kompetenshöjning behövs kring gasdrivna bussar.

Hur tycker du att träffen blev?

Det var en jättebra dag! Vi fick den input vi behöver för att gå vidare med frågan. Att prata med medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatsen är nyckeln till att ta fram bra rutiner och insatser.

Vad blir nästa steg?

Nu ska vi lägga upp en strategi utifrån allt bra vi fick veta på träffen. Vi kommer ha fortsatt kontakt med deltagarna och ta hjälp av dem. Om det visar sig att vi behöver ytterligare perspektiv på frågan, så kommer vi att bjuda in till fler träffar.