Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Längre svarstider hos sektionerna

Just nu har vi tekniska problem med sektionernas e-post, därför kan det ta längre tid att få svar. Du kan även ringa till oss.
Stäng

Herbert Senften om engagemang och lojalitet

Herbert Senften ao/so i Malmö
För Herbert Senften är engagemanget och solidariteten med arbetskamraterna en självklarhet
Foto: Monica Brundin Danielsson
2018-11-26
Han har upptäckt svartmögel och felplacerade diskmaskiner. Han har slagit larm om arbetsskador och undermålig ventilation. - Om man bara snackar om saker så händer ingenting. Det gäller att prata i termer av arbetsmiljö, säger Herbert Senften, arbetsplatsombud och skyddsombud på Getgatans dagliga verksamhet i Limhamn.

I tio år har Herbert Senften varit ombud. Det började i den dagliga verksamheten Husie hörna där han, efter att ha upptäckt svartmögel i väggarna, fick arbetsmiljöverket att stänga arbetsplatsen.

- Det var en tydlig mögeldoft. Arbetsgivaren skickade en vaktmästare som kom och strök en vätska utmed väggen och lämnade det sen utan åtgärd, berättar Herbert.

Ibland är det bra att ha dubbla kompetenser. Herbert är eldfast murare i grunden och kan en del om byggnader och gav sig inte. Han begärde en utredning och fasaden öppnades på 50 ställen. Allt var mögligt och fick byggas om. Verksamheten evakuerades under ett år och kunde sen flytta tillbaka till ett friskt hus.

Vid ett annat tillfälle uppmärksammade Herbert att det lämnades in tio anmälningar om arbetsskador på två veckor på en annan arbetsplats. Då slog han larm och hotade med att lägga en så kallad 6 6 a enligt arbetsmiljölagen.

- Då hände det saker och brukaren fick vad hen behövde och jag blev så lycklig över att situationen löste sig. Det är alltid arbetsmiljö. Allt är arbetsmiljö.

Herbert har arbetat med personer med funktionsvariationer i trettio år. Nu i nya lokaler på Getgatan i Limhamn.  Här tillbringar 19 brukare och åtta personal sina dagar med olika aktiviteter. Och trots att lokalerna är nyrenoverade har Herbert hittat problem, bland annat med ventilationen som inte är anpassad efter så många människor. Problemet är bekräftat av experter och ska byggas om.

- Det är ju bra så att alla får luft, skojar Herbert.

- Jag har också slagit ner på att diskmaskinerna är olämpligt placerade så nu får de bygga om hela faderullan. Sånt här ska man ha koll på innan, säger Herbert om lokalerna som anpassades för tolv brukare.

Herberts engagemang kommer hemifrån. För honom handlar det om att vara lojal med sina arbetskamrater. I en utsatt och annorlunda arbetssituation vill han att både kollegor och brukare ska ha det bästa möjliga även om han varken kan eller får kämpa för brukarnas arbetsmiljö, bara kollegornas.

- Jag kan föra deras talan men då måste jag använda mig av arbetsmiljölagen för de anställdas skull.

Att uppdraget som arbetsplatsombud och skyddsombud ibland är lite ensamt bryr sig inte Herbert om. När han behöver det har han både kollegornas och chefens stöd.

- Jag förespråkar att vi ska ha arbetsplatsombud och skyddsombud på alla dagliga verksamheter i Malmö stad. Det handlar om att se hur allt hänger ihop och vara delaktig i att skapa den bästa arbetsmiljön, säger Herbert Senften.

Vill du bli arbetsplatsombud eller skyddsombud på din arbetsplats?

 

6 kap 6 a § arbetsmiljölagen

Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, skall skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning skall göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning skall arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att han mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren skall utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör han inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, skall Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § skall meddelas. Sådan framställning av ett skyddsombud på fartyg skall i stället lämnas till Sjöfartsverket, som skall pröva om föreläggande eller förbud enligt fartygssäkerhetslagen skall meddelas.

Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs behandling av en arbetsmiljöfråga.