Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Hemtjänsten i Malmö får arbetskläder

2015-02-18
Efter en lång och slitsam kamp har Kommunal lyckats driva igenom arbetskläder till de anställda i hemtjänsten i Malmö genom en dom i kammarrätten i Göteborg. Nu går arbetet vidare med att se till att anställda i hela landet ska ha rätt till arbetskläder.

Efter åratal av arbete från de lokala fackliga företrädarna Jeanine Lundmark och Monica Smidje har kammarrätten i Göteborg meddelat dom i ärendet. Kammarätten anser att Malmö kommun har ansvar för att tillhandahålla arbetskläder till personalen inom hemtjänsten. Förändringen kommer att gynna många medlemmar och bidra till en bättre arbetsmiljö och minskad smittspridning.

Domen motiveras utifrån att det i det patientnära arbetet inom hemtjänsten finns smittrisker. Att använda särskilda arbetskläder som inte får användas utanför arbetet minskar risken för att sprida smitta vidare. Kostnaden för att tillhandahålla arbetskläder omfattas av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Det här är en viktig och stor framgång som visar att lokalt fackligt arbete ger resultat. Kommunal utgår nu från att samtliga arbetsgivare tar sitt ansvar för arbetsmiljö och smittrisk genom att tillhandahålla arbetskläder åt de anställda.