Fick 23 000 kronor – hade inte fått lönehöjning


Helén Wikberg på Kommunal sektion Öst, hjälpte medlemmen Göran att få närmare 23 000 kronor retroaktivt, Arbetsgivaren inte gett honom någon löneökning alls under flera år.

Göran som är 60 år och habiliteringsassistent tyckte att hans löneutveckling varit på tok för dålig. Han hade sett hur han blivit omkullsprungen av sina arbetskamrater, utan att få någon motivering från arbetsgivaren. Lönen låg på 20.100 kronor när han valde att ta kontakt med sin sektion på Värmdö utanför Stockholm. Många arbetskamrater hade tusenlappar mer.

Det visade sig att Göran inte fått en enda krona ur potten vare sig 2008 eller 2010.

- För att någon ska bli utan löneökning krävs att arbetsgivaren kan visa att personen inte fyllt lönekriterierna. Men här hade arbetsgivaren inte angett någon som helst anledning till varför Göran skulle få noll kronor i löneökning, berättar Helén Wikberg på sektion Öst, med delområdena Nacka och Värmdö.

- Vi räknade ut vad han gått miste om under här åren och kom fram till att hans uteblivna lön motsvarade en klumpsumma på 22.680 kronor.

Facket begärde förhandling med arbetsgivaren. Och Göran fick sina pengar!

Av: Lalla Lindström

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar