Här är alla anställda på heltid – och schemat är hållbart


2019-01-25

Hela personalen på akutvårdsavdelningen på Nyköpings lasarett är anställda på heltid. Det började som ett pilotprojekt för att förbättra arbetsmiljön på avdelningen och öka inflytandet för personalen. Två år senare har man etablerat det nya arbetssättet med hållbara scheman och kontinuerliga förbättringsmöten.

Undersköterskan Josefin Larsson på Nyköpings lasarett
Undersköterskan Josefin Larsson på Nyköpings lasarett
Foto: Kommunal

”Jag tror att de flesta vill jobba heltid. Visst kan det vara svårt att få ihop scheman med tanke på alla toppar och dalar i arbetsbelastningen, men det går att hitta lösningar. Höj blicken, se tiden i stort. Varför inte schemalägga förbättringsarbete när det är lite lugnare?” säger Josefin Larsson.

Hon arbetar som undersköterska på akutvårdsavdelningen på Nyköpings lasarett. Hon har också ett samordningsansvar för utskrivningsprocesserna. Josefin och hennes kollegor är alla anställda på heltid. De arbetar roterande skift. Grundschemat är dag-kväll-natt, alltid i den ordningen. Systemet godkänner inte dag direkt på kväll till exempel. Josefin minns hur det var tidigare:

”Förut var det slitsamt. Samma person som lade patienten skulle vara med när den skulle upp nästa morgon. Man hann inte varva ned, utan hade en känsla av press: Vad väntar i morgon? Nu har jag fått mer tid med familjen. Tidigare kunde det gå ett dygn innan jag träffade dem igen.”

Personalens synpunkter har också fått ökat utrymme i verksamheten. På de regelbundna förbättringsmötena lämnar de förslag som man i de flesta fall testar under en period. Ett exempel är mätningar av vätska och urin. Tidigare var dessa indelade på tolv timmar, men tack vare påpekanden från personalen ligger de nu över hela dygnet så att det blir lättare att följa dem.

”Det är viktigt att kunna påverka sin arbetssituation för att må bra på jobbet. I förlängningen blir det också tryggt för patienterna” säger Josefin.

Heltidsresan blir bäst när du och dina kollegor är med och påverkar från grunden! Läs mer vad du och dina kollegor kan göra här nedan. 

Dela sidan