Fria arbetsskor till vård- och omsorgspersonal i Åre


Kommunal sektion Åre har under flera år drivit frågan om fria arbetsskor, men det har aldrig lagts till i budgeten. Men nu har det äntligen blivit verklighet, vård- och omsorgspersonal får fria arbetsskor.

Kommunal Mellersta Norrland.
Kommunal Mellersta Norrland.
Foto: Kommunal

Det har varit en lång process.
Sektionen och medlemmarna har drivit denna fråga om fria arbetsskor och tagit upp det i samverkan med politikerna under 4 år.

Vi har lyft frågan så fort vi kunnat. Men det har blivit nedröstat och har aldrig planerats in i budgeten säger Camilla Christiansson, sektionsordförande i sektion Åre.

Sektionen och medlemmarna som har drivit denna fråga har påvisat hur arbetsmiljön har sett ut, och hur den ser ut. Ett av alla viktiga argument som man tryckt mycket på är sjukskrivningarna. Hur det ser ut på arbetsplatserna och inom kommunen, och hur mycket sjukskrivningarna inom vården faktiskt kostar.

Äntligen har detta engagemang gett resultat!

Politiker och arbetsgivare har nu kommit överens om att fria arbetsskor inom vård- och omsorg ska ingå i budgeten. Alla anställda inom vård- och omsorg i Åre ska få arbetsskor.

Personalen har redan testat ut arbetsskor. Personal som arbetar inomhus ska få inomhusskor och dom som arbetar utomhus, så som inom hemtjänsten, ska få ytterskor.

Nu ska vi driva frågan mot Barnomsorg och utbildningskontoret.

"Det ska inte vara en klassfråga, alla har rätt till arbetsskor"

Camilla Christiansson, sektionsordförande Åre.

Hur känns det att ha fått igenom den här förändringen?

Jätte lättnad. Vi har lyckats!
Dom som arbetar inom vård- och omsorg är ett av alla yrken som håller upp samhället så det känns otroligt bra att kunna ge tillbaka.

Jag själv arbetar inte inom vården, men vården har alltid legat mig varmt om hjärtat.

Har du några råd till den som arbetar på en arbetsplats där man är missnöjd med sina villkor eller ännu inte får arbetsskor betalda av sin arbetsgivare?

Gå ihop på arbetsplatsen. Prata ihop er om vad ni vill förändra och vad ni tycker.
Prata även ihop er med era arbetsplatsombud. Det är där allt börjar.

Om man har tillbud och egna historier om hur det ser ut i verkligheten är det superviktigt!

Kontakta sektionen och driv det vidare tillsammans med oss.
Vi vill ha medlemmarna med oss.

Vi hjälps åt!

Vi är medlemmarnas talan!

"Ju fler vi är, desto starkare bli rösten!"

Camilla Christiansson, sektionsordförande Åre.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar