Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Fellingsbro folkhögskola ger eleverna självförtroende

Fellingsbro folkhögskola. En fin grusgång som leder fram mellan träd och gräsmattor fram till folkhögskolan som är byggnader i gult tegel.
Fellingsbro folkhögskola i ett fint vårväder i mars.
Foto: Kommunal
2021-04-01
Lena Bergqvist Friberg och William Goldsworthy är båda elevassistenter och jobbar på bästa tänkbara arbetsplats. De ser varje dag att deras yrkeskunnande gör skillnad. Enorm skillnad! ”Man hör ofta av eleverna att de två åren de var här på Fellingsbro folkhögskola var de bästa åren i deras liv. Vi gör det bra här i Fellingsbro och är rätt unika har det visat sig”, säger Lena Bergqvist Friberg men frågar sig: ”Jag undrar när det här yrket ska börja värderas högre?”

Lena Bergqvist Friberg, nyligen fyllda 60 år, är arbetsplatsombud och skyddsombud för Kommunal på Fellingsbro folkhögskola. Som facklig och arbetsplatsombud handlar mycket av kontakten med medlemmarna och kollegorna om att lönen inte är tillfredställande.

– Det är klart, det kommer alltid upp. Men i övrigt tycker jag det är väldigt bra här. Dialogen med rektor och studierektorer på folkhögskolan är bra. Och för det mesta funkar det fint i samverkansmötena vi har.

William Goldsworthy och Lena Bergqvist Friberg framför Fellingsbro folkhögskola.
William Goldsworthy och Lena Bergqvist Friberg är elevassistenter på projektkursen på Fellingsbro folkhögskola.
Foto: Privat

Lena och William Goldsworthy, 29 år, även han medlem i Kommunal, är båda elevassistenter på projektkursen på Fellingsbro folkhögskola. De båda verkar stormtrivas, för William är det femte året på skolan och Lena har varit där i fyra år.

Vägen till självständighet

De som går där är vuxna och har en lindrig utvecklingsstörning. På Fellingsbro folkhögskola i Lindesberg kommun får eleverna hjälp att bli självständiga. Där har elevassistenterna en otroligt viktig roll att spela.

– Det roligaste med det här jobbet är att se utvecklingen. Det är alltid spännande att jobba med människan och här ser man att eleverna har ett helt annat självförtroende när de går ut efter två år. Det är kul att se! Och när man jobbar i klasserna så finns man där för hela klassen, inte bara för en person, säger William.

På Fellingsbro folkhögskola är det elevassistenter även på de allmänna kurserna, på allmän grund, friskvårdskursen och kursen som heter Bas. Totalt är de 14 assistenter.

Lena Bergqvist Friberg jobbade innan Fellingsbro på särskolan i Arboga kommun, även där var hon arbetsplatsombud och fackligt aktiv.

Ombud för många yrkestitlar

Hon är för tillfället ensam aktiv som arbetsplatsombud och skyddsombud för Kommunal på Fellingsbro folkhögskola men är också ombud för filialen i Örebro där hon har en kollega som hon samarbetar med. Lena är Kommunals ombud även för kökspersonalen och för vaktmästare. En ny person är på gång att engagera sig och kommer att gå grundutbildning när den väl kör igång.

För det mesta är mitt uppdrag kul och intressant, menar hon.
– Det roliga med att vara arbetsplatsombud är att man får vara med och har en roll att se till så att det går rätt till av arbetsgivaren. Jag tycker att vi har en bra kommunikation med arbetsgivaren och jag kommer med förslag som tas emot väl. Att jag är ombud för rätt många går bra men när jag har arbetsplatsombudsträffar är det mest med sjukvårdspersonal. Överlag kan jag väl önska att det var fler som ser exakt vad det är vi gör, som förstår vad vårt yrke innebär, även från sektionen i Örebro.

Det roliga med att vara arbetsplatsombud är att man får vara med och har en roll att se till så att det går rätt till av arbetsgivaren. Jag tycker att vi har en bra kommunikation med arbetsgivaren.

– Sen är det förstås alltid det här med lönerna. Jag har jobbat inom yrket sedan 1978 och man tycker att det här jobbet bör värderas högre.

Både William och Lena är ändå väldigt nöjda med sitt yrkesval.

– Det ger så mycket tillbaka när man ser hur eleverna utvecklas. Får en del är det underbara år här och att man sedan kanske inte trivs lika bra när de sedan går till ett jobb på ett dagcenter.

– Det här är en väldigt fin plats att jobba på, säger William Goldsworthy och får medhåll av Lena.

 

 

Läs också

 

Här hittar du även tidigare publicerade intervjuer med elevassistenterna Gift Blessing och Tove Holmqvist:

Gift Blessing - elevassistent med talang för ordvitsar

Och:

Elevassistenten Tove Holmqvist som brinner för lärandet