Facklig framgång: Nora i Uppsala fick tillsvidareanställning


Uppsala kommun erbjöd Nora ett förnyat vikariat, trots att hon hade rätt till en tillsvidareanställning. Med hjälp av Kommunal sektion Uppsala Förskola-skola har hon nu fått rätt anställningsform.

I Uppsala kommun garanteras alla barnskötare som har en fullständig gymnasieexamen en tillsvidareanställning på heltid, något som benämns som den så kallade ”Anställningsgarantin”. Barnskötare behöver själva söka dessa jobb och sedan bevaka sina intressen, då detta inte alltid följs upp av arbetsgivaren.

I maj anställdes Nora först på ett vikariat som varade under en månad, och därefter på ytterligare ett vikariat under den resterande terminen. I samband med att hennes anställning löpte ut erbjöds hon på nytt ännu ett vikariat, trots att hon vid det här laget var berättigad en tillsvidareanställning.

Nora började undra vad som egentligen gällde och ville inte gå miste om sin rätt till en fast tjänst. Hon vände sig därför till sin sektion, som gick igenom hennes historik och sedan hjälpte henne att tillvarata sina rättigheter.

Resultatet blev att Nora slutligen fick sin heltidsanställning på en förskola i Uppsala.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar