Facklig framgång i Region Uppsala


2023-01-20

I Kommunal Mitt sektion Region Uppsala har ett skyddsombud kompenserats ekonomiskt, sedan arbetsgivaren låtit bli att kalla ombudet till process i samband med att en avdelning skulle flyttas.

Framgång Gällivare
Foto: Kommunal

Arbetsgivaren ansåg inte att det var nödvändigt att låta skyddsombudet närvara när processen med avdelningsflytten skulle inledas. Skyddsombudet kontaktade därför sektionen, som började arbetet med att stärka skyddsombudet i sin roll, men även genom att involvera en sektionsföreträdare i ärendet.

Kommunal och sektionens ombudsman ansåg att arbetsgivaren agerat felaktigt. Detta resulterade i att en dialog upprättades mellan ombudsman, sektionsföreträdare, medlem, chef och arbetsgivarens HR-avdelning. Efter förhandling mellan de berörda parterna gick medlemmen segrande ur striden och efter drygt fyra månader kunde ärendet avslutas. 

Skyddsombudet kompenseras nu ekonomiskt, då det fastslagits att arbetsgivaren gjort fel som hindrat medlemmen från att sköta sitt uppdrag.

Dela sidan