Ditt nya kollektivavtal – IDEA skolor


2020-12-01

Kommunal har träffat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med IDEA. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Två kvinnor i ett klassrum hjälper barn.
Foto: Kommunal.

Arbetsgivarorganisationen IDEA kommer den 1 januari 2021 slås ihop med arbetsgivarföreningen KFO och bilda den nya arbetsgivarorganisationen Fremia. 

Avtalet i korthet

Avtalets längd

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 augusti 2021.
Från och med den 1 september 2021 kommer KFO:s avtal att tillämpas. Dock är strukturen på löneutrymmet och yrkesutbildningssatsningen densamma.  

Löneutrymmet utgörs av totalt 5,4% med en extra satsning för yrkesutbildade på 0,5 %. 

Löneökningar

Löneutrymme för individuella höjningar 1 juni 2021
Ett löneutrymme om lägst 700 kronor per heltidsanställd och månad fördelas individuellt på respektive arbetstagare. För deltidsanställd beräknas beloppet proportionellt.

Löneutrymme för individuella höjningar 1 november 2022 enligt KFO:s avtal

Ett löneutrymme om lägst 566 kronor per heltidsanställd och månad fördelas individuellt på respektive arbetstagare. För deltidsanställd beräknas beloppet proportionellt.

Extra utrymme för yrkesutbildade

Under avtalsperioden kommer ett extra löneutrymme på sammanlagt 0.5% att fördelas individuellt och differentierat till yrkesutbildad personal. För deltidsanställd beräknas beloppet proportionellt.

Pension

Åldern för intjänande av tjänstepension sänks under avtalsperioden från 25 till 22 år.

Lägstalöner

Lägstlönerna höjs under avtalsperioden med sammanlagt 5.4%.

Övriga ersättningar

Övriga ersättningar höjs med 3 % den 1 juni 2021. 

Från den 1 september är det KFO-avtalets ersättningar som gäller. 

Bemanning och översyn av löneavtalet

Under avtalsperioden kommer Kommunal tillsammans med arbetsgivarorganisationen att se över bemanningsfrågan och löneavtalets struktur.

Ditt nya kollektivavtal – IDEA skolor

Mitt nya avtal - IDEA skolor (pdf)

Dela sidan