Ditt nya avtal - Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR


2020-11-27

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Utöver får arbetstagarna också en kompensation för att arbetstidsförläggningen öppnas upp. Kollektivavtalet gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Manlig sotare mot grå betongvägg.
Foto: Kommunal.

Avtalet i korthet 

Inom avtalet finns både tarifflöner och lokalt förhandlade individuella löner. Lönesättningsutrymmet är på 5,4 procent, samt en kompensation för att öppna upp arbetstidsförläggningen. Sammantaget blir utrymmet 6,8 procent. 

Tarifflöner

  • 3,4 procent från 1 november 2020
  • 2,0 procent från 1 april 2021 
  • 1,4 procent 2022

Individuell lönesättning

Där det är tecknat ett lokalt avtal om individuella löner är parterna överens om att de höjs med 3,4 procent, 2,0 procent respektive 1,4 procent varav 1,7 procent, 1,0 procent respektive 0,7 procent att fördela i lokal förhandling.

Ob-ersättning

Tidsramarna för Ob-ersättning har vidgats: 

  • Helgfri vardag mellan kl. 17.00 och 20.00 (tidigare 22.00) – 30 procent (eller 18 minuter kompensationsledighet) per arbetad timme.
  • Helgfri vardag mellan kl. 20.00 och 06.00 (tidigare 22.00) – 50 procent (eller 30 minuter kompensationsledighet) per arbetad timme.
  • Lördagar och helgdagar – 100 procent (eller 60 minuter kompensationsledighet) per arbetad timme.

Övertidsersättning

För arbete utöver fastlagt schema, i direkt anslutning till ordinarie arbetstid, utges övertidsersättning med 130 procent (eller 78 minuter kompensationsledighet) per arbetad timme. 

Arbetstider 

Veckoarbetstiden uppgår till 40 timmar per helgfri vecka. Arbetspass kan schemaläggas:

  • Från 1 april 2021 – mellan klockan 06:00-18:00 (helgfria vardagar).
  • Från 1 april 2022 – mellan klockan 06:00-20:00 (helgfria vardagar).

Arbetspassen ska vara sammanhållna och det ska eftersträvas att arbetspasset ska vara 8 timmar. Arbete som utförs på annan tid än den schemalagda betecknas som övertid. Kvällsarbete ska minimeras och hänsyn ska tas till den enskilde anställdes möjlighet att arbeta på kvällstid. 

Företagshälsovård 

  • Arbetsgivaren ska erbjuda och stå för kostnaden för relevanta vaccinationer, som exempelvis stelkramp och TBE. 
  • Arbetstagaren ska ha rätt till relevanta och regelbundna hälsoundersökningar på betald arbetstid som ska bekostas av arbetsgivaren.

Ditt nya avtal - Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR

Ditt nya avtal - SSR (pdf)

Dela sidan