Ditt nya avtal – Arbetsgivaralliansen folkhögskole- och skola/utbildningsavtalet


2020-11-30

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Arbetsgivaralliansen. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Avtal klart!
Foto: Kommunal.

Avtalet i korthet

Kollektivavtalen gäller från och med den 1 december 2020 – 30 april 2023. 

Löneökningar

  • 1/12 2020 lägst 524 kronor.
  • 1/5 2021 lägst 535 kronor.
  • 1/5 2022 lägst 382 kronor.

En extra satsning kommer att göras till medlemmar med yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet. 

De lägsta lönerna höjs med 5,4 % under avtalsperioden.

OB och övertid

OB ersättningarna höjs den 1 maj 2021 och den 1 maj 2022.

Påbörjad halvtimme räknas vid övertidsarbete.

Föräldralön

Föräldralön betalas nu ut från första anställningsdagen, det vill säga ingen kvalifikationstid.

Beviljad ledighet

Ledighet kan beviljas vid hastig påkommande sjukdom, nära anhörigs begravning med mera. 

Uppsägningstid

Uppsägningstiden när du själv säger upp dig är förändrad enligt följande:

Anställningstid hos arbetsgivaren, högst 2 år - uppsägningstid 1 månad.

Anställningstid hos arbetsgivaren 2-4 år - uppsägningstid 2 månader.

Anställningstid hos arbetsgivaren mer än 4 år - uppsägningstid 3 månader.

Dela sidan