Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Telefonproblem

Kommunal Direkt - för frågor om ditt arbetsliv - går inte att nå via telefon just nu. Felsökning pågår. Du kan alltid mejla oss.
Stäng

Din nya lön – IDEA Arbetaravtalet

Pratbubbla med texten 'central överenskommelse om löneökning klar'.
Foto: Kommunal.
2021-01-20
Kommunal har träffat en överenskommelse gällande löner med IDEA Arbetaravtalet. Överenskommelsen gäller lön och ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Löneavtalet gäller från 1 december 2020 till 31 maj 2021.

Löneökningar

  • 1 december 2020 ökar lönerna med i genomsnitt 730 kr. 
  • Avtalsvärdet över avtalsperioden är 2,8% (1,6% + 1,2% för förlängning av avtalet). 
  • Mellan 1 juni 2021 och 30 september 2023 skall lönerna höjas med 3,8 %.
  • Lokala förhandlingar kommer att ske omgående.

Övriga villkor i avtalet

Kommunal och KFO/Fremia har under hösten i avtalsrörelsen 2020 haft ett arbete kring att slå ihop flera branschavtal till ett. Detta gäller kollektivavtal som idag finns tecknade mellan KFO, IDEA och Kommunal.

Avtalsförhandlingarna är inte helt klara. För att säkra löneökningar för Kommunals medlemmar är parterna överens om att befintliga avtal prolongeras till 31 maj 2021, men löner betalas ut för den perioden genom lönerevision 1 december 2020. 

En sammanslagning av branschavtalen innebär att villkoren för avtalen kommer att regleras i ett och samma avtal för samtliga anställda inom avtalsområdena; Turism och fritidsanläggningar, IDEA Kollektivavtal för Arbetare, KFO Ridinstruktörer och stallpersonal vid ridhusföretag, samt IDEA Ridinstruktörer/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag.

Ersättningar

  • Höjs 1 Juni 2021 - Hur mycket ligger i fortsatta centrala förhandlingar för ett helt nytt kollektivavtal. 
  • Men – mellan 1 juni 2021 och 30 september 2023 skall ersättningarna höjas med 5,4%.

Vad händer nu?

Så fort ett nytt avtal är på plats vad gäller övriga villkor i ditt avtal kommer du att få information via e-post. 
 

Varför skiljer sig avtalen åt?