Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Debattartikel: Dra inte ner på nattorganisationen i Vaggeryds kommun

2019-02-08
I dagens Jönköpingsposten (8/2 2019) skriver nattorganisationen i Vaggeryds kommun en debattartikel tillsammans med stöd av sektion Vaggeryd/Värnamo. Bakgrunden till reaktionerna kommer av förslaget att dra ner på personal i nattorganisationen.

Femklövern, sluta snacka i nattmössan. Vakna!

Det här är inte en god natt-saga. Det här är ett upprop. Vi är många som reagerar på förslaget om neddragen nattpatrull inom äldreomsorgen i Vaggeryds kommun. Ett förslag som försämrar för såväl personal som vårdtagare. Nu är det dags för Femklövern att vakna, för just nu verkar ni prata i nattmössan.

Under veckan som gått har både personal och anhöriga reagerat mot Femklöverns förslag om att dra ner på kommunens nattorganisation. Tydliga risker som är skadliga för såväl personal som vårdtagare har pekats ut. Risker som innebär försämrad arbetsmiljö för personalen och ökad otrygghet för vårdtagaren. Risker står i direkt motsats till de mål som beskrivs i Vaggeryd kommuns programbudget för 2019.

En stolt medarbetare talar väl om sitt yrke och sin arbetsplats. En nöjd medarbetare som blir sedd, hörd och respekterad stannar kvar och attraherar nya kollegor. Vi är på så vis nyckeln till en framgångsrik kompetensförsörjning. Och just kompetensförsörjning beskrivs i programbudgeten för 2019 som mål för arbetsgivarpolitiken. Förslaget med neddragningar i nattorganisationen ger tvärtom missnöjda medarbetare som överväger att söka nytt jobb. Så frågan är, hur har ni tänkt nå målet?

En engagerad medarbetare är den som får vara delaktig. En driven medarbetare är den som ser målet och förstår vägen dit. En förutsättning för detta är ett kommunikativt och närvarande ledarskap. Men den mest centrala frågan, när det rör förslaget om neddragen nattorganisation, är Varför?”. Alltså vet vi varken var kommunen är på väg eller varför man strävar dit. Detta trots att budgetprogrammet för 2019 beskriver förståelsen för vart vi är på väg och varför som en målsättning. Så återigen lyder frågan, hur har ni tänkt nå det här målet?

Vi vill tro på kommunens mål och visioner. Vi vill vara stolta medarbetare som talar gott om vårt yrke, vår arbetsplats och Vaggeryds kommun. Men med förslaget om att dra ner på personal i nattpatrullen når vi inte dit. I stället undrar vi vem som egentligen är nattugglan i det här sammanhanget. För att döma av ert förslag verkar det vara ni som rullat ner gardinen och dragit på er nattmössan. Nu är det dags att vakna och ta tillbaka ert förslag, så att vi kan nå målen. Tillsammans!

Nattorganisationen i Vaggeryds Kommunal
Kommunal sektion Vaggeryd/Värnamo