De oumbärliga: Kommunals professionsstrategi för barnskötare


Kvalitet i förskolan betyder en god bemanning men yrkeskunnig personal och kontinuitet i arbetslaget. För att barnskötares yrkesroll ska kunna stärkas och arbetsvillkoren förbättras behövs ett strategiskt förändringsarbete på många olika nivåer. Den här professionsstrategin ska ses som en handbok och en vägledning i Kommunals fortsatta arbete för att stärkta professionen för barnskötare.

Bild på barnskötare med barn
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Titeln på rapporten ”De oumbärliga” är för många personer kanske självklar. Den grundar sig i det faktum att utan barnskötare skulle inte förskolans, skolans eller fritidshemmens verksamhet fungera. Barnskötare arbetar med pedagogik och omsorg, nära barnet i leken, samtalet, i lärandet och är närvarande i utvecklingen om en konflikt kanske uppstår.

Valet av rapportnamn syftar även till när förskolan fick en egen läroplan 1998 och dåvarande skolminister Ylva Johansson skickade ett brev till samtliga förskolor där hon förklarade att hon betraktade förskollärarna som oumbärliga för förskolan även om läroplanen byggde på hela arbetslagets ansvar. Så här 20 år senare är det dags för beslutsfattare och arbetsgivare att framhålla att barnskötarna är oumbärliga.

Rapportens syfte är att bidra till en mer sammanhållen och övergripande bild över barnskötares roll i verksamheten och deras arbetssituation samt presentera lösningar på de behov som finns.

Den här rapporten utgår från yrkesgruppen barnskötare i allmänhet och de barnskötare som arbetar i förskolan i synnerhet. Kommunals fyra strategier; Rätt arbetstid, Rätt lön, Rätt arbetsmiljö, Rätt utbildning fungerar som utgångspunkt för rapportens innehåll.

Rapporten ska fungera som underlag till Kommunals nationella och lokala arbete för att stärka barnskötares yrkesroll, förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö samt utveckla barnskötarutbildningen och den kontinuerliga yrkesutvecklingen.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar