Dags för skolstart - intervju med barnskötaren Linda om höstens inskolning


2020-08-17

När augusti går mot sitt slut stiger pirret i magen för många 6-åringar som ska börja förskoleklass, och för vuxna som ska lära känna förskolan tillsammans med sina ettåringar. Inskolning är i vanliga fall en konst – nu när den ska ske med social distans är utmaningarna desto fler.

Barnskötaren Linda Kannerberg
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Barnskötaren Linda Kannerberg betonar hur viktigt det är med tydliga regler och rutiner:

"Vi är förberedda på en längre inskolningsperiod än vanligt, men jag tror inte att vi sett hela vidden av det. På min arbetsplats har vi nu på vårt första APT efter sommaren tagit fram en plan för hur vi ska göra. Annars är det lätt att man faller tillbaka i gamla vanor."  

På Lindas arbetsplats i Årsta kommer inskolningen i höst att ske i kortare förmiddagspass utomhus, för att minska risken för smittspridning, och utspritt på fler dagar. Eventuellt kortare eftermiddagspass också.

Linda påpekar att allt inte kan göras utomhus, och att barnen också behöver lära känna inomhusmiljön: 

"Barnens nya vardag är ju i lokalerna också, och där behöver de lära sig hitta och veta vad som gäller. Annars känner de sig inte trygga, och inskolningen kan ta ännu längre tid. Vi har planerat så att någon ur personalen kan ta in barnen och vårdnadshavarna i grupper om 2-3 i taget. På det sättet går det att samtidigt hålla distans."

Har du frågor och funderingar kring skolstarten på din arbetsplats?

Prata med din arbetsgivare som ansvarar för att, i samverkan med skyddsombudet, se till att gjorda riskbedömningar uppdateras så att folkhälsomyndighetens riktlinjer följs. För dig som är skyddsombud kan du läsa mer om arbetsmiljö här.

Dela sidan