Coronakrisen - förskolepersonalens arbetsmiljö måste tas på allvar


2020-05-15

Personalen på förskolan var redan innan coronakrisen en hårt pressad yrkesgrupp. Oron för att bli smittad av viruset är stor, visar en enkät från Kommunal, som ställer en rad krav på arbetsgivarna och Folkhälsomyndigheten för att förbättra situationen.

Barnskötare och ett barn
Foto: Kommunal

Över 68 procent av barnskötarna som har besvarat en enkät som Kommunal skickade i mitten av april känner sig oroliga för att smittas av covid-19 på sin arbetsplats. Enkätresultaten visade också att det finns ett samband mellan oron och tillgången till grundläggande hygienartiklar samt tillfredställande instruktioner från arbetsgivarna. Ju sämre instruktioner eller tillgång till material som skyddar – desto större oro.

I Komunals enkät framkommer det även att situationen med låg bemanning och hög arbetsbelastning i förskolan har förvärrats under coronakrisen i många delar av landet.

Läget i förskolan förvärras av ett utbrett missbruk av otrygga anställningar. Drygt 35 procent av barnskötarna som arbetar i förskolan har en tidsbegränsad anställning och 52 procent arbetar deltid.

Det är arbetsgivarna som har ansvaret – men Folkhälsomyndigheternas riktlinjer måste också förtydligas. 

Kommunals krav på åtgärder riktade till arbetsgivarna

  • Arbetsgivarna inom förskola behöver förstå att läget är allvarligt och säkerställa att det alltid finns grundläggande hygienartiklar eller skyddsutrustning att tillgå, säkerställa att personalen och deras chefer känner till vilka rutiner som gäller och att de känner sig trygga
  • Arbetsgivarna måste ställa krav på städrutiner
  • Arbetsgivarna måste ha en tydlig kommunikation med föräldrar om vikten att stanna hemma vid behov och om att ta personalens situation på allvar – det ansvaret ska inte läggas på personalen
  • Arbetsgivarna måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt arbetsmiljölagens regelverk för att säkerställa att förändringar i arbetsorganisation och en ökad arbetsbelastning följs av åtgärder – detta i samverkan med skyddsombudet.
  • Trygga anställningar: anställningarna ska vara tillsvidareanställningar och arbetsorganisationen ska möjliggöra heltidsarbete som norm.

Kommunals krav på åtgärder riktade till Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer måste överensstämma med verkligheten. Därför måste Folkhälsomyndigheten snarast ta fram riktlinjer vad gäller förskolan: hur ska personalen agera när det inte går att hålla distans och vad gäller när exempelvis föräldrar som uppvisar symptom eller har en konstaterad smitta och lämnar ett barn på förskolan.

Läs mer i bloggen Kommunals utredare

Dela sidan