Checklistor för arbetsmiljö inom djursjukvården


2016-12-12

Nu är den nya checklistan för djursjukvården klar. Checklistorna finns till som stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet - för att undersöka och bedöma arbetsmiljön och innehåller färdiga frågor för att underlätta undersökningen.

Checklistan är ett hjälpmedel till förtroendevalda och arbetsgivare, och riktar sig till alla arbetsplatser inom djursjukvården. Varje arbetsgivare har ansvar för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Prevents webbplats finns mer information om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ladda ner Checklista för arbetsmiljön inom djursjukvården (pdf).

I början av 2017 tillkommer även en arbetsmiljöhandbok och två filmer som är kopplade till materialet.

Dela sidan