Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Bra diskussioner hos SU:s arbetsplatsombud

Karl-Petter "Kålle" Thorwaldsson, LO ordförande
LO:s ordförande Karl-Petter "Kålle" Thorwaldsson.
Foto: Jenny Segersten
2015-09-03
När SU-sektionernas arbetsplatsombud träffades den 2 september vad det inte tyst i salen.

Dagen började med att vice ordförande i SU:s styrelse, och tillika kommunpolitiker i Göteborg (S), Cecilia Dahlman-Eek presenterade sig själv och inbjöd Kommunal att ta kontakt med henne för att visa på både vad som fungerar bra och vad som är sämre på arbetsplatserna.

Det fanns gott om tid för Kommunals ombud att lyfta angelägna frågor, varav flera bottnade i SU:s respektive Kommunals värdegrunder. Bland de ämnen som diskuterades var använda rätt kompetens på rätt plats, s.k. workshiftning. Lotta Björck från Kommunal fick applåder då hon krävde att även undersköterskor ska ingå i planerna för kompetensförsörjning.

NPM (New Public Management) och dess konsekvenser för både personal och patienter diskuterades också. Cecilia Dahlman-Eek informerade om att NPM diskuteras inom politiken och på Sahlgrenska är en utredning av systemet tillsatt.

Dahlman-Eek fick också svara på Kommunals frågor om den höga andelen visstidsanställda på SU, något som Dahlman-Eek beskriver som en helt förkastlig personalpolitik.

Ledningens syn på säkerheten på sjukhuset, en fråga som blivit än mer aktuell till följd av de våldsbrott som ägt runt i Göteborgsområdet de senaste åren, lyftes också. De skadade och deras anhöriga kommer till sjukhuset, vilket kräver ökade resurser. Det har fått SU-styrelsen att föreslå ett tillskott på 13 miljoner kr för ökad säkerhet.

 

Karl-Petter Thorwaldsson steg sedan på scenen och påminde om vilket rabalder det blev sist han besökte SU, våren 2014. Han lyckades reta upp ett antal västssvenska politiker, för att inte tala om arbetsgivaren Sahlgrenska, då han tydligt visade hur chockad och upprörd han blev över de 1103 sms-anställda som Sahlgrenska hade vid tillfället. "Kålle" tog upp problemet i sitt första maj-tal, vilket föranledde många arga mejl från "västsvenska män".

Idag höll Claes-Mikael Jonsson, LO, en kort dragning av den kongressrapport som han är delförfattare till, Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner. Han visade oss hur lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ökat och hur arbetslösheten drabbar vissa grupper mycket hårdare, bland annat. I rapporten finns också LO:s konkreta förslag på hur vi ska nå en sysselsättning som är både högre och jämnare fördelad över befolkningen samt mer rättvisa löner.

Sätt Sverige i arbete

Ett recept är att sätta Sverige i arbete. Bygg hyresrätter, rusta upp järnvägen och satsa på en värdig välfärd var några exempel som "Kålle" drog och som fick åhörarnas applåder.

Hittills har LO fått gehör i regeringen för sina krav på mer yrkesutbildningar.  Återstår att se om löftet om rätt till heltid uppfylls i kommande avtalsrörelse. 

När "Kålle" öppnade för diskussion och debatt gällde den första frågan arbetstidsförkortning, något som varit väldigt aktuellt här i Västsverige genom flera projekt som genomförs just nu. Kan arbetstidsförkortning också hjälpa till att skapa fler arbetstillfällen? "Kålle" menade här att frågan är komplicerad, men att han inte är främmande för att LO ska titta på den.

Dagen fortsatte med en, tyvärr, mycket aktuell föreläsning om EU-migranters situation i Sverige, vilken hölls av Ulrika Falk från Räddningsmissionen. Därefter fortsatte Ann-Sofie Hermansson ombudsman för EU-frågor (S) på temat Europa.