Bostadsbrist ger personalbrist inom vård och omsorg


Nya siffor från fackförbundet Kommunal och Hyresgästföreningen visar att bostadsbrist leder till personalbrist inom välfärden. Var sjunde ung kommunalare har tackat nej till jobb under de senaste fem åren för att de inte har kunnat hitta en bostad i våra storstäder. Det betyder att sjukhus, äldreboenden och förskolor får problem att rekrytera personal. Och i förlängningen att omsorgen om våra sjuka, gamla och små barn påverkas.

Hyresgästföreningen och fackförbundet Kommunal har tillsammans tagit fram rapporten Lång dags färd mot jobb som undersöker Kommunals medlemmars boende och pendling.

  • Totalt uppger 6 procent i undersökningen att de någon gång under de senaste fem åren har tackat nej till ett arbete på grund av att de inte har kunnat hitta bostad i närheten av arbetet. Bara i Stockholmsområdet är samma siffra 10 procent. Bland Kommunals medlemmar under 30 år har hela 15 procent tackat nej till arbete på grund av bostadsbrist.
  • Den genomsnittliga pendlingsresan för Kommunals medlemmar i storstäderna Göteborg, Stockholm och Malmö är mer än 30 minuter per enkel resa mellan hem och jobb.
  • En fjärdedel av de svarande önskar att de kunde bo närmare arbetet. Det främsta hindret till detta är att det inte går att få tag på bostad närmare, alternativt att de inte har råd.
  • Kommunal och Hyresgästföreningen konstaterar gemensamt att vår framtida ekonomiska tillväxt hänger på att vi kan hålla infrastruktur och gemensamma omsorgstjänster på en tillräckligt hög nivå. 

- I Sverige har vi lyckats skapa en social infrastruktur med barn- och äldreomsorg åt alla. Det är något alldeles unikt genom att vi kan bereda alla möjlighet att delta i arbetslivet. För att våra gemensamma samhällsfunktioner ska fortsätta fungera så måste bostadsmarknaden anpassas för att möta behoven hos våra välfärdsarbetare, säger Anders Bergström, förbundskassör Kommunal.

- Staten och landets kommuner måste värna om hyresrätten som ett flexibelt och attraktivt bostadsalternativ för alla. Utförsäljningen av den kommunala allmännyttan måste stoppas samtidigt som vi kraftsamlar för att öka bostadsbyggandet. Det behövs blocköverskridande politiska överenskommelser för att få fart på byggandet, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar