Barnskötarnas namninsamling ledde till löneökning


2017-12-14

Barnskötarna på förskolan Anemonen i Botkyrka kommun hade fått nog, de fick allt mer ansvar men fick inte lön för det arbete de utförde. De började samla in namn på namnlistor, fler förskolor hakade på och nu har Botkyrka kommun beslutat att satsa fyra miljoner kronor för att höja barnskötarnas löner 2018.

Emanuel Ksiazkiewicz, socialdemokratiskt kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden, och Petra Nylund, förtroendevald i sektion Botkyrka-Salem, ses en kylig decembermorgon. De ska tillsammans åka till några förskolor för att träffa barnskötare.
– Jag är ganska ny på min post och när jag började bestämde jag mig för att besöka alla förskolor och skolor men där träffade jag oftast bara chefen, säger Emanuel Ksiazkiewicz.
Därför bestämde sig han och Kommunal för att göra arbetsplatsbesök ihop och träffa barnskötare.
– Om vi inte vet vad som händer i verksamheterna kan vi fatta fel beslut och det kan få stora konsekvenser, säger han.

Botkyrka avsätter fyra miljoner kronor per år för särskilda insatser till en speciell yrkesgrupp, 2018 hade kommunen egentligen tänkt satsa på en annan yrkesgrupp men tack vare namninsamlingen tänkte kommunen om. Nu får alla tillsvidareanställda barnskötare, ungefär 730 personer, ett lönepåslag utöver potten på 325 kronor i snitt och som kommer att individanpassas.

80 procent är barnskötare

På Botkyrkas förskolor består 80 procent av personalen av barnskötare. Barnskötare som genom åren fått allt mer ansvar från dokumentationer till utvecklingssamtal.
Förskolan Gullvivan står först på tur under morgonens besök. Där är det stressigt, åtta anställda är sjuka den här dagen. Men några av barnskötarna hinner sätta sig ner en kort stund för att prata.

Förskolelärarna fick 1200 kronor och de har ju tre-fyra års utbildning, men jag kände ändå att vi gör så mycket saker. Jag gör allt från svåra samtal med socialen till att hålla föreläsningar, säger en barnskötare.

Några av barnskötarna är oroliga över att de som har lång erfarenhet inte får ta del av kommunens pengar.
– Vi som jobbat länge har en ganska okej lön och då säger chefen ”nej du kan inte få mer. Vi måste använda pengarna för att få upp lönerna för dem med lägst lön”, säger en av dem.
Men kommunens satsning är en satsning på barnskötarna generellt.
– Det är inte meningen att den ska ätas upp av dem med lägst lön, säger Emanuel Ksiazkiewicz.
Förutom den särskilda löneinsatsen tänker kommunen även titta på om det går att differentiera barnskötarrollen.
– Det är väldigt stora skillnader bland barnskötare. En kanske är 19 år och inlasad utan utbildning, men en annan kanske har gått specialutbildningar i musikpedagogik, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Riktlinjer för arbetskläder

Den tredje insatsen som Botkyrka ska göra för barnskötarna är att dra upp riktlinjer för arbetskläder, i dag är det upp till varje chef på förskolorna vilket gör att en del förskolor har arbetskläder och andra inte.
På Anemonen samlas flera av barnskötarna för ett snabbt möte. De är glada över att namninsalingen gett resultat.
– Facket kom hit och stöttade oss och då blev vi starkare, säger barnskötarna.
– Lönen är viktig. Jag är ensamstående med tre barn och behöver betala räkningarna, säger en barnskötare.

Förutom dessa satsningar lägger kommunen en miljard kronor på att renovera och bygga nya förskolor för att arbetsmiljön ska bli bättre.
– Kommunal har tjatat på oss om barnskötarnas situation. Och det är huggsexa om barnskötarna, man gynnas om man hoppar runt på olika anställningar. Vi måste kunna hålla kvar er för stabilitetens skull och mår ni bra mår också barnen bra, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Dela sidan