Avtal klart - Vårdföretagarna äldreomsorg, bransch F


Kommunal och arbetsgivarna Almega Vårdföretagarna är överens om ett nytt kollektivavtal för anställda som arbetar inom äldreomsorg. Avtalet löper över två år och gäller 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025.

Avtal klart
Foto: Kommunal

Efter hårda men konstruktiva förhandlingar har parterna enats. Det nya avtalet (bransch F) innehåller bland annat löneökningar, höjda lägstlöner samt en låglönesatsning i enlighet med märket. Utöver det innehåller även avtalet ett skriftlighetskrav vid lönesättning, som skapar ordning och reda vid individuell och differentierad lönesättning. 

Kollektivavtalet gäller från och med den ​1 juni 2023​ till och med den ​31 maj 2025​.

Rörliga ersättningar höjs under avtalsperioden enligt märket.

Lägstalönerna höjs 2023 med 1 350 kronor och 2024 med 3,3 procent.

Löneökningar 

1 juni 2023 är potten 1 046 kronor per heltidsanställd.

1 juni 2024 ökar lönen med 951 kronor per heltidsanställd. 

Ny lägstalön per den 1 december 2023 blir 20 849 kronor. 

Ny lägstalön per den 1 december 2023 för undersköterskor eller medarbetare med motsvarande yrkesutbildningsnivå höjs per samma datum till 23 933 kronor.

Ny lägstalön per den 1 december 2024 blir 21 537 kronor. 

Ny lägstalön per den 1 december 2024 för undersköterskor eller medarbetare med motsvarande yrkesutbildningsnivå höjs per samma datum till 24 723 kronor.

Löneavtalet

Ett förtydligande i löneavtalet om att exempelvis vårdbiträde och andra anställda med motsvarande utbildningsnivå ej ska lönesättas på den lägre lägstalönen.

Lönesamtal 

Mål/utvecklingssamtal och lönesamtal ska dokumenteras och signeras eller undertecknas av både medarbetare och lönesättande chef. Lönesättande chef ska säkerställa att dokumentationen finns tillgänglig för medarbetaren inom två veckor efter genomfört samtal.

Dokumentationen ska sedan följas upp på nästkommande mål/utvecklingssamtal.

Skriftlighetskravet ska implementeras och börjar att gälla 2025.

Allmänna anställningsvillkor

Individuella överenskommelser

Tydligare texter kring förutsättningarna för individuella överenskommelser. Överenskommelsen ska ta hänsyn till kollektivavtalets ersättningsnivåer och det åligger den part som vill ingå överenskommelsen att klargöra för den andra var överenskommelsen innebär.

Delade turer

En tydligare skrivning vad som gäller vid införandet av delade turer.

Arbetsgrupper 

Ob-regler

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som gemensamt ska ta fram förslag till eventuellt förändrade Ob-regler. Arbetsgruppens arbete ska vara klart senast 31 december 2024.

Jourmodell

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som gemensamt ska utreda alternativ ersättningsmodell för jourtjänstgöring.

Läs avtalet på Mina sidor

Inom kort kommer det nya kollektivavtalet att finnas tillgängligt på Mina sidor.

Lillemor Ihlström.
Lillemor Ihlström, avtalsdelegat.
Foto: Kommunal

Hallå där Lillemor Ihlström, avtalsdelegat inom bransch F!

Hur känns det? 

Det känns bra. Det är alltid skönt när ett avtal är klart. Jag känner mig stolt den här gången.

Vad är det bästa med avtalet? 

Vi har fått med mycket, både starka och bra punkter. Vi har till exempel fått till skriftlighetskravet. Som det har varit innan har det varit för otydligt, nu måste det vara tydligt och överens om vad man skriver på. Det är till medlemmarnas fördel. 

Hur har det varit att sitta i delegationen?

Det är tufft, men också roligt. Vi har känts starka och varit eniga i delegationen, det har varit positivt!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar