Avtal klart - Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation


2023-05-03

Efter konstruktiva förhandlingar har Kommunal tecknat ett nytt kollektivavtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kollektivavtalet gäller från och med 1 april 2023 till och med 30 april 2025.

Man i arbetskläder jobbar på kyrkogård. Han tömmer en hink med jord på ett flak.
Foto: Kommunal

Avtalet ger löneökningar på 1293 kronor i genomsnitt för 2023 och 1030 kronor i genomsnitt för 2024. Avtalet innehåller bland annat större möjligheter till återhämtning i samband med semester. Det ger också bättre förutsättningar för en trygg lönesättning för dig som anställd då varje lönesamtal ska dokumenteras skriftligt. 

Löneökningar

Löneökningar sker i enlighet med märket. Det innebär löneökningar på 1293 kronor i genomsnitt för 2023 och 1030 kronor i genomsnitt för 2024. 

Lägstalöner

2023 höjs lägstalönen med 1 350 kronor till 23 914 kronor. 2024 höjs lägstalönen till 24 715 kronor.

Ersättningar och tillägg

 • Övriga ersättningar och tillägg höjs enligt märket för både 2023 och 2024. 
 • Bilersättning höjs med 26,5 procent till 4,30 kronor per kilometer.
 • Ersättningen i lägeravtalet höjs för 2023 med 14,9 procent. 2024 sker höjning i enlighet med märket.

Lönesamtal med skriftlighetskrav

Lönesamtal ska genomföras, dokumenteras och undertecknas av både chef och arbetstagare. 

Ungdoms/ferielön

I löneavtalet har ungdomslön och ferielön tidigare varit samma. Numera är de delade. I avtalet tydliggörs skillnaderna mellan reguljärt arbete och feriearbete. Feriearbetare ska inte ersätta säsongsanställda eller behovet av vikarie när ordinarie personal har semesterledighet.

Lön för feriearbetande ungdomar kan lägst utgöra:

 • För fyllda 16 år, 65 % av lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år
 • För fyllda 17 år, 75 % av lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år
 • För fyllda 18 år, 90 % av lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år

Lön för ungdomar kan lägst utgöra:

 • För fyllda 16 år, 70 % av lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år
 • För fyllda 17 år, 85 % av lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år
 • För fyllda 18 år, 95 % av lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år

Allmänna anställningsvillkor 

 • Gällande besök inom hälso- och sjukvård på arbetstid har möjlighet till blodgivning tillkommit.
 • Inför planering av lägerverksamhet ska arbetsgivaren särskilt beakta arbetsmiljön och undersöka risker för arbetstagare och lägerdeltagare.
 • Arbetsgivaren ska särskilt beakta bemanningen under semesterperioden och tiden närmast därefter i syfte att ge förutsättningar för återhämtning för medarbetarna.
 • Profilkläder eller motsvarande kläder som arbetsgivaren tillhandahåller ska vara anpassade för både inomhus och utomhusbruk. 

Semester

 • Rätten att spara semesterdagar begränsas från 40 till 30 dagar. 
 • Arbetstagaren ska inkomma med önskemål om huvudsemester senast 15 mars.

Dela sidan