Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal - Sobona Trafik

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-12-21
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Sobona, Trafik. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Kommunal har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Sobona, Trafik. 
Kollektivavtalet gäller från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2023.

Löneökningar

Löneöversynen genomförs enligt följande:

 • 1 oktober 2020 – utrymmet är lägst 501 kronor
 • 1 oktober 2021 – utrymmet är lägst 510 kronor 
 • 1 oktober 2022 – utrymmet är lägst 520 kronor 

Lägstalöner

För arbetstagare som fyllt 18 år ska den fasta lönen fördelas enligt följande:

 • 1 oktober 2020 ska lönen uppgå till lägst 20 073 kronor 
 • 1 oktober 2021 ska lönen uppgå till lägst 20 434 kronor 
 • 1 oktober 2022 ska lönen uppgå till lägst 20 802 kronor 

För arbetstagare som under avtalsperioden fyller 19 år ska lönebeloppet enligt ovan gälla kalendermånaden efter det att arbetstagaren fyllt 19 år. Lägstalönerna för dessa arbetstagare höjs med totalt 5,4 % över avtalsperioden. 

För arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning ska den fasta kontanta lönen fördelas enligt följande:

 • 1 oktober 2020 ska lönen uppgå till lägst 21 579 kronor 
 • 1 oktober 2021 ska lönen uppgå till lägst 21 967 kronor 
 • 1 oktober 2022 ska lönen uppgå till lägst 22 362 kronor 

Lägstalönerna för dessa arbetstagare höjs med totalt 5,4 %  över avtalsperioden. 

För förare ska lägstalönen fördelas enligt följande: 

 • 1 oktober 2020 ska lönen uppgå till 23 798 kronor
 • 1 oktober 2021 ska lönen uppgå till lägst 24 226  kronor
 •  1 oktober 2022 ska lönen uppgå till lägst 24 662 kronor 

Lägstalönerna för dessa arbetstagare höjs med totalt 5,4 % över avtalsperioden. 

Ersättningar och tillägg

Särskilda ersättningar uppräknas med 2 % den 1 januari 2021 och den 1 oktober 2021, samt 1,4 % den 1 oktober 2022.

OB-erstättning C – vardagskvällar och nätter höjd med 10,5 % över avtalsperioden. OB-tillägg B, som är helg OB förlängs med 1 timme, det vill säga från klockan 06:00-07:00.

Övriga villkor

Semesterdagar 

Kompensation om semesterdagar förläggs till tid före eller efter juni – augusti med 5 000 kronor respektive 3 000 kronor.  

Föräldrapenningtillägget 

Förändringarna i föräldrapenningtillägget är att kvalifikationstiden sänks från 365 dagar till 180 dagar. Om båda föräldrarna arbetar på samma företag kan båda söka föräldrapenningtillägg. 

LAS-regler

 • Allmänna bestämmelsers konverteringsregel införs, det vill säga att man snabbare får en tillsvidareanställning. 
 • Turordning vid uppsägning ändras till LAS-regler. Arbetstagare som har den längre uppsägningstiden får behålla den. 

Arbetsgrupper

 • En partsgemensam arbetsgrupp som inkluderar lokala företrädare ska ha ett fokus på arbete om hållbart arbetsliv. Frågor som ska belysas är ramtider för bussförare och arbetspassens utformning.
 • Ett partsgemensamt arbete om individuell lönesättning ska inledas i syfte att ta fram ett stöd för en väl fungerande lokal lönebildning.

Uppsägningstid och övergångsbestämmelser

Överenskommelsen gäller för perioden 1 november 2020 till och med 31 december 2021. Parterna är överens om att branschavtal KFS Trafik upphör att gälla 31 december 2021. Efter denna tidpunkt gäller löne- och anställningsvillkor utifrån BÖK Trafik. Eventuella övergångsbestämmelser samt uppsägningstid framgår av BÖK Trafik.
 

Varför skiljer sig avtalen åt?