Avtal klart - Sobona Flygplatser


Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sobona för anställda på avtalsområdet Flygplatser (Privat räddningstjänst). Det nya kollektivavtalet innehåller bland annat löner och allmänna anställningsvillkor och gäller för perioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Bild på brandbil bredvid ett fält.
Foto: Kommunal.

Lön

Löneökningar

Från 1 april 2023 utgörs utrymmet av 4,1 procent.

Från 1 april 2024 utgörs utrymmet av 3,3 procent.

Vid beräkning av utrymmet ska dock den lägsta månadslönesumman för heltidsarbetande arbetstagare utgöra 28 211 kronor.

Lägstalöner 

Lägsta lönerna höjs med 1 350 kronor från den 1 april 2023.

Lägsta lönen för arbetstagare som fyllt 20 år och med ett års sammanlagd anställningstid i yrket ska uppgå till 25 820 kronor år 2023.

Lägsta lönen för arbetstagare som fyllt 20 år och med ett års sammanlagd anställningstid i yrket ska uppgå till 26 672 kronor år 2024.

Ersättningar och tillägg

OB ersättningarna höjs med 4,1 procent från och med 1 april 2023. 

OB ersättningarna höjs med 3,3 procent från och med 1 april 2024.

Allmänna anställningsvillkor

De villkor som är i Flygplatsavtalet för 2020-2023 är de som fortsatt gäller förutom dygnsvilan och Bilaga R, där hänvisningarna görs mot AB görs istället hänvisningar till Privat Räddningstjänst.

Dygnsvila 

Från 1 januari 2024 träder nya regler i kraft som innebär att inget löneavdrag görs vid förläggning av kompenserande vila under ordinarie arbetstid. Inga lokala avtal kan träffas avseende avvikelse från dygnsvilan.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar