Avtal klart - Sobona Flygplatser


2023-04-12

Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sobona för anställda på avtalsområdet Flygplatser (Privat räddningstjänst). Det nya kollektivavtalet innehåller bland annat löner och allmänna anställningsvillkor och gäller för perioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Bild på brandbil bredvid ett fält.
Foto: Kommunal.

Lön

Löneökningar

Från 1 april 2023 utgörs utrymmet av 4,1 procent.

Från 1 april 2024 utgörs utrymmet av 3,3 procent.

Vid beräkning av utrymmet ska dock den lägsta månadslönesumman för heltidsarbetande arbetstagare utgöra 28 211 kronor.

Lägstalöner 

Lägsta lönerna höjs med 1 350 kronor från den 1 april 2023.

Lägsta lönen för arbetstagare som fyllt 20 år och med ett års sammanlagd anställningstid i yrket ska uppgå till 25 820 kronor år 2023.

Lägsta lönen för arbetstagare som fyllt 20 år och med ett års sammanlagd anställningstid i yrket ska uppgå till 26 672 kronor år 2024.

Ersättningar och tillägg

OB ersättningarna höjs med 4,1 procent från och med 1 april 2023. 

OB ersättningarna höjs med 3,3 procent från och med 1 april 2024.

Allmänna anställningsvillkor

De villkor som är i Flygplatsavtalet för 2020-2023 är de som fortsatt gäller förutom dygnsvilan och Bilaga R, där hänvisningarna görs mot AB görs istället hänvisningar till Privat Räddningstjänst.

Dygnsvila 

Från 1 januari 2024 träder nya regler i kraft som innebär att inget löneavdrag görs vid förläggning av kompenserande vila under ordinarie arbetstid. Inga lokala avtal kan träffas avseende avvikelse från dygnsvilan.

Dela sidan