Avtal klart: Ny pensionslösning för räddningstjänsten


Kommunal har tecknat ett nytt avtal gällande räddningstjänstens särskilda avtalspension, SAP-R. För dig som är anställd innan den 1 januari 2023 fortsätter SAP-R som vanligt, men med förbättringar. För den som anställs i räddningstjänsten från och med 1 januari 2023 finns inte längre SAP-R. Istället får man ett tillägg på 2000 kronor per månad, under tid då man huvudsakligen tjänstgör i utryckningsstyrka.

En kvinnlig och en manlig brandman i arbetskläder tittar in i kameran. Kvinnan ler.
Foto: Christian Ferm

SAP-R är en avtalspensionslösning som möjliggör för personal inom räddningstjänst som arbetat huvudsakligen i utryckningsstyrka att kunna gå i pension redan vid 58 års ålder. De höjda gränserna för ålderspension har dock gjort att den befintliga modellen inte längre är hållbar, eftersom den enskilda arbetstagaren riskerar en alldeles för låg allmän pension. Parterna har därför förhandlat om en ny modell som man nu är överens om.

– Vi är väldigt nöjda att vi lyckades förhandla fram en lösning som både säkrar villkoren för dem som är anställda idag, och som kan göra att fler söker sig till räddningstjänsten i framtiden. Det är ett gott betyg för den svenska modellen, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.

Den nya modellen säkerställer att:

  • De som redan är anställda inom räddningstjänsten idag (och är berättigade) har rätt att antingen behålla tidigare villkor i SAP-R eller avstå från SAP-R under ett eller flera år och fortsätta arbeta och då få ett tillägg till tjänstepensionen på 12 procent. Slutligen kan man också välja att avsäga sig sin framtida rätt till SAP-R helt och gå över till den nya modellen med ett tillägg på 2000 kronor per månad.  
  • Den som idag är anställd och inte kommer kunna uppfylla tidsvillkoren för att kunna få en SAP-R kommer istället att få tillägget på 2000 kronor per månad.
  • De som anställs inom räddningstjänsten från och med den 1 januari 2023 får ett tillägg på 2000 kronor per månad som i första hand betalas till tjänstepension, men också kan tas ut som lön.
  • Alla som är anställda inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka har rätt till ett utökat stöd för karriärplanering och kompetensutveckling. Det gäller oavsett om du är anställd före eller efter årsskiftet 2022/2023. Syftet är att vidga möjligheten till fortsatt arbete när huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig.

Vad gäller för dig som redan är anställd?  

Du som idag är anställd inom räddningstjänst och huvudsakligen i utryckningsstyrka kommer att ha tre alternativ att välja mellan:

  • Uppfyller du kraven gäller fortsatt möjligheten att använda SAP-R som den ser ut idag, från och med tidigast 58 års ålder. Kraven för att beviljas den är oförändrade.
  • Du kan även göra en överenskommelse med din arbetsgivare om att fortsätta arbeta och istället få ett tillägg till tjänstepensionen på 12 % av den pensionsgrundande lönen, utöver ordinarie 6 %. Kvalifikationsvillkoren för SAP-R behöver endast uppfyllas vid första tillfället som SAP-R skjuts upp.
  • Du kan också helt välja bort en eventuell framtida SAP-R och istället välja att få tillägget på 2000 kronor som beskrivs nedan.

Detta gäller även dig som tidigare varit varaktigt anställd och som återanställs efter den 31 december 2022. Den som idag är anställd och inte kommer kunna uppfylla tidsvillkoren för att kunna få en SAP-R kommer istället att få tillägget på 2000 kronor som beskrivs nedan.

Vad gäller för dig som anställs efter årsskiftet?

Istället för SAP-R får du ett tillägg på 2000 kronor per månad, som i första hand betalas till tjänstepensionen, men som också går att få som lön. Det krävs att tjänstgöringen huvudsakligen är i utryckningsstyrka och att man har den så kallade SMO-utbildningen, motsvarande äldre utbildning eller en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Om man inte har sådan utbildning börjar tillägget betalas ut först efter två års anställning inom räddningstjänsten.

Storleken på tillägget kommer framöver att förhandlas i samband med förhandlingar om lön och allmänna villkor.

Frågor och svar om den nya pensionslösningen

Varför har SAP-R förhandlats om?

På grund av att pensionsåldern höjs för alla på arbetsmarknaden i och med införandet av riktålder (en beräkning av när man bör ta ut sin ålderspension för att få ca 50 procent av lönen i allmän pension), har det funnits ett behov att förändra den befintliga modell för avtalspension som finns inom räddningstjänsten. Hade inga förändringar gjorts hade det lett till att framtida kullar brandmän hade fått en ålderspension som inte går att klara sig på, eftersom SAP-R gäller mellan 58 och 65 år.  Man hade då behövt ta ut den allmänna pensionen i förtid vilket innebär en betydligt lägre allmän pension för resten av livet.

Vad är kraven för att få den gamla modellen av SAP-R?

Kraven är att du ska ha arbetat 30 år i räddningstjänsten, varav 25 år i utryckningsstyrka, och att du arbetar huvudsakligen i utryckningsstyrka när du ansöker om pensionen. Den gamla modellen ger cirka 73 procent av lönen och kan tas ut tidigast från och med 58 års ålder och fram till månaden innan du fyller 65 år. Den kan bara tas ut helt.

Vad är kraven för att få det nya tillägget?

Den nya modellen, tillägget, har du rätt till om du är anställd inom räddningstjänsten och arbetar i utryckningsstyrka. Du får den de månader då du huvudsakligen arbetat i utryckningsstyrka. Du behöver alltså inte ha arbetat i utryckningsstyrka ett visst antal år. Däremot ställs krav på att du ska ha SMO-utbildning eller det arbetsgivaren bedömer som likvärdig utbildning. Har du inte det behöver du först arbeta i två år för att få rätt till tillägget.

Varför får inte brandmännen bara högre löner?

Arbetet som brandman i utryckning ställer stora krav på arbetstagarens fysiska och mentala form och innebär även många hälsorisker. För många är det svårt att arbeta ända fram till pensionen i utryckningsstyrka. För kåren som helhet finns det dock ett stort värde i att många stannar kvar i yrket och delar med sig av erfarenhet och kompetens, även efter att man slutat i utryckningsstyrka. Därför är det viktigt att se till att ersättningsmodellen gynnar dem som stannar kvar. Det nya tillägget kan ses som en högre lön, men syftet är att fler ska välja yrket, stanna kvar så länge som möjligt och få en pension som går att leva på.

Får jag som brandman del av den höjda avsättningen till tjänstepensionen?

Avsättningen till tjänstepensionen (AKAP-KR) höjs från den 1 januari 2023 till 6 procent för alla. Det innebär att även du som brandman får del av detta. Väljer du att fortsätta arbeta istället för att ta ut din SAP-R får du därmed 12 procent + 6 procent i avsättning till tjänstepensionen.

Presentation: räddningstjänstens nya pensionslösning

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar